Astmatisk bronkitis

Astmatisk bronkitis

Astmatisk bronkitis er tilbagevendende tilfælde af hvæsende respiration og hoste hos børn.


Årsag

Ofte i forbindelse med virusinfektioner. I vinterhalvåret ofte RSV infektion,  (Respiratorisk syncytial virus)  som fremkalder en hyperreaktion med slimhindehævelse og forsnævring af luftveje. 

Symptomer

Udløses ofte af øvre luftvejssymptomer med feber, anfald af åndenød, pibende eller hvæsende vejrtrækning og besvær med at ånde ud.

Diagnostik

Hoste, hvæsen og forlænget ekspirium. Ved stetoskopi er der ofte en blanding af rhonchi, grove rallelyde og krepitation. Kan derfor mistolkes som pneumoni. 

Anfaldene svinder uden behandling. 

Ellers samme behandling som ved astma. Svinder hos de fleste i 3-4 års alderen, men kan være starten på astma.


Behandling

Som for astma. Småbørn under 5 år kan anvende spray på en spacer (åndingsbeholder) med ansigtsmaske.

Fra 3-5-års alderen kan nogle børn anvende spacer uden ansigtsmaske, og fra 5-års alderen kan børnene ofte lære at bruge pulverinhalatorer.

For yderligere information: Astma-Allergi Danmark 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel