Luftvejsinfektion hos børn

Luftvejsinfektion hos børn

Luftvejsinfektioner ses særligt hos børn i daginstitution, der får dobbelt så mange, som børn der bliver passet hjemme.

Differentialdiagnoser

Ved tilbagevendende, alvorlige sygdomme forårsaget af bakterier kan det overvejes om barnet er immunkompetent. Hvis det er luftvejene bør man undersøge for CF, kronisk luftvejsastma, og polypper.

Diagnostik

Normalt forløbende virale betændelsessygdomme hos barn i trivsel:

Normalt ingen udredning. Hvis barnet mistrives bør man udrede immunologisk – og evt. henvise.

Udred bl.a. med Immunglobulinspejl for A, G, E og M samt leukocytter og differential tælling samt C-reaktivt protein og evt. sænkningsreaktion. 

Anvend kun antibiotika på god indikation.

Ved recidiverende febrilia og mavesmerter samt udenlandsk herkomst overvej familiær Middelhavsfeber (FMF).

Ved cyclisk tilbagevendende feber og halssymptomer – uden streptokokker – overvej syndromet Periodisk Feber Adenit Pharyngit (PFAPA). Henvis til Børneafd.

Mere sjældendt kan ses arvelige autoinflammatoriske cycliske febertilstande der også kræver henvisning. (FMF hører til disse)

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel