Tre-dages feber

Tre-dages feber

Tredagesfeber (exanthema subitum) er en mild og ufarlig virussygdom med humant herpesvirus (HHV-6 og og sjældnere HHV-7) 

Inkubationstid

Usikkert – skønsmæssigt 1-2 uger.

Epidemiologi

Typisk børn i alderen 6 måneder – 3 år.

Smittevej

Luftbåren – og dråbebåren smitte (virus findes i spyt). I 3-års alderen er stort set alle immuniseret mod HHV-6.

Symptomer

Akut høj feber over 40o i 3 (-5) døgn. Efter de tre dages feber får barnet et lyserødt udslæt over det meste af kroppen, samtidig med at feberen falder.

Udslættet begynder ofte i occipitalregioen og vandrer ned til at blive universelt og er ofte årsagen til at forældrene søger læge.

Mange gange har barnet været i relativ god almen tilstand – endog subklinisk forløbende, men jævnligt ses også at børnene kan virke irritable med spændt fontanelle og indlægges på mistanke om meningit eller sepsis.

Op mod 15% af tilfældene kan kompliceres af feberkramper og disse vira er den hyppigste kendte årsag til netop feberkramper.


Diagnostik

Klinik. Blodprøver kan vise leukopeni med relativ lymfocytose.  

Behandling

Evt. febernedsættende paracetamol i den 1. fase.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel