Hånd-fod og mund syge

Hånd-fod og mund syge

Hånd-fod og mund syge er forårsaget af virus (oftest gruppe A coxsackievirus)

Årsag

Meget smitsom, smitter via dråbeinfektion og via sekret fra de små blærer.

Sygdommen rammer som regel børn under skolealderen med en inkubationstid på 3-7 dage og varer ca. en uge.

Symptomer

Karakteristisk ved at barnet udvikler udslet på hud og slimhinder. Oftest små flade blærer, først i munden senere på hænder og fødder.

Kan give let feber og utilpashed.

De væskefyldte blærer tørrer ud hurtigt, og tilstanden er som oftest overstået i løbet af 4-8 dage.

Behandling

Der findes ingen behandling på sygdommen. Børn med hånd-fod-mund syge må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når der ikke er væskende blærer i mund eller på krop og børnene virker raske.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel