Feberkramper

Feberkramper ses ved en temperatur > 38 grader hos børn mellem 6 måneder og 5 års alderen uden tegn på intrakraniel infektion eller anden påviselig intrakraniel årsag.

Man skelner mellem simple (90 %) og komplekse (10 %) feberkrampeanfald.


Simple feberkramper

Er enkeltstående kortvarige generaliserede toniske/kloniske. Atoniske kan forekomme. De varer almindeligvis 2-5 minutter


Komplekse feberkramper

Mindst ét af flg. kriterier skal være opfyldt:

1) fokale kramper
 
2) varighed > 15 minutter (langvarige anfald) 

3) flere end 1 anfald i løbet af 24 timer og/eller

4) forbigående parese (Todds parese)

Diagnostik

Førstegangs feberkramper indlægges på børneafdeling. Vær opmærksom på krampernes varighed og skriv ned. FK er ikke et epileptisk syndrom. 

Feberkramper er en chokerende oplevelse for de fleste forældre. 


Differentialdiagnoser

Feberudløste epileptiske anfald, metabolisk sygdom, meningitis og encefalitis.


Behandling

Barnet skal kun ligge i undertøj, dækket af tyndt lagen i køligt rum, og med rigeligt væskeindtag.

Febernedsættende / smertestillende medicin har ikke forebyggende effekt på feberkramper, men ved smerter f.eks. mellemørebetændelse kan gives paracetamol.

Diazepam klysma virker krampestillende såvel som muskelafslappende. Ved anfald gives  der 0,5 mg diazepam klysma pr.kg. vægt af barnet.  

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel