Mæslinger [Morbilli]

Mæslinger [Morbilli]

Mæslinger (morbilli) skyldes smitte med et morbillivirus, som er et paramyxovirus.

Inkubationstid

10 dage til kataralske stadium, 13-14 dage til det eksantematiske stadium.

Epidemiologi

Effter indførelse af MFR-vaccinen i 1987, har der kun været relativt få tilfælde årligt. Mange af disse tilfælde er relateret til manglende vaccination. Der vaccineres i 15 måneders alder og revaccineres nu i 4-års alder (tidl. 12-års alder).

Ved fuld vaccinationsdækning vurderes vaccinen at beskytte 95%.

Mæslingesygdommen efterlader livslang immunitet. Globalt set er mæslinger fortsat et stort problem for børnedødeligheden. 


Smittevej

Dråbe- og luftbåren smitte. Meget smitsomt og smitter typisk fra 3-4 dage førstarten på det kataralske stadium til 4 døgn efter eksantemets fremkomst.

Symptomer

Diagnosen stilles ud fra den typiske sygehistorie med kraftige forkølesessymptomer og pludselig feber til ca. 39°C, som varer i ca. 3 dage. Samtidig tilkommer symptomer som fx løbende næse og røde øjne samt lysskyhed, halsonde, hæshed og en tør, søløveagtig hoste.

Kortvarigt og sent i dette stadium kan ses hvidlige kopliske pletter på kindslimhinden ud for underkæbens præmolarer. Temperaturen kan falde til næsten normalt niveau inden der tilkommer udslæt, som indledes med en ny temperaturstigning til 39-40°C.

Udslættet starter typisk omkring ørerne og breder sig i løbet af to dage over ansigt, hals, krop samt arme og ben. Eksantemet er i starten højrødt – bliver efterhånden rødbrunt og aftager i løbet af et par dage samtidig med, at temperaturen falder til normal. Morbilli giver anledning til en kraftig svækkelse af den cellulære immunitet.

Risikoen for komplikationer stiger kraftigt med alderen. Det er ikke ualmindeligt, at mæslingesygdom medfører andre sygdomme som otitis og pneumoni.

Profylakse

MFR-vaccinen anbefales som profylakse til børn, som har været udsat for smitte inden for 72 timer. Ved udbrud af mæslinger anbefales vaccination af børn >12 mdr. Vaccinen kan anvendes, også selvom barnet tidligere har haft fåresyge og/eller røde hunde.

Humant normalt immunglobulin kan anvendes som profylakse eller for at svække sygdommen hos personer >4 mdr., der er modtagelige for smitte og har været eksponeret inden for seks døgn. Dosering i henhold til indlægsseddel for det anvendte præparat. Vaccination foretages tidligst tre måneder efter indgift af immunglobulin.  

Behandling

Børn, der har haft mæslinger, må først modtages i institutionen, når de er raske. Feberen skal være forsvundet. Febernedsættende ved behov.  Ved bakterielle komplikationer behandles med antibiotika. Zink-liniment kan påføres efter behov. 

Da mæslinger er en ekstremt smitsom virus, kræver det en vaccinationstilslutning på mindst 95 % til 2 vacciner for at nå målet.

Mæslinger (Morbilli) er anmeldelsespligtig. Se: www.ssi.dk 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel