Astma hos børn

Astma hos børn

Astma er en kronisk inflammation med periodevis forværring betinget af akutte inflammatoriske reaktioner i bronchieslimhinden hos børn.

Årsag

Årsagen til astma er en kompleks, endnu ikke klarlagt interaktion mellem forskellige genetiske og miljømæssige faktorer. 

Symptomer

Typiske symptomer i form af langvarig hoste, anfaldsvis optræden af pibende / hvæsende vejrtrækning eksspiratorisk åndenød og tør hoste.

Generne er værst om natten og tidligt om morgenen. Nogle børn klager alene over symptomer i forbindelse med fysisk aktivitet.

Opblussen af symptomer ved eksposition for tobaksrøg, fugtigt og tåget vejr, og ved forkølelse. Ofte er børnene stille og humørsvingende.

Diagnostik

Recidiverende tilfælde af hvæsende respiration og hoste. Stigning i peakflow på mere end 15% efter reversibilitetstest.

Børn ældre end 5-6 år:

Diagnosen stilles udfra anamnese, lungefunktion (peak-flow og spirometri) og behandlingseffekt. Anamnesen støttes af priktest og evt. RAST test.


Behandling

Det er vigtigt, at børn med astma får medicin, så de kan deltage i leg og sport på lige fod med raske børn og undgå alvorlige astmaanfald.

Behandlingsadministration:

 Forstøverapparat: Børn under 1 år, der ikke kan medvirke til spacerbehandling. 

Spacer+spray: op til  ca. 6-årsalderen. Fra 3 år kan masken fjernes, hvorefter barnet suger direkte på spacerventilen.

Pulverdevicer: benyttes fra ca. 6 årsalderen.

Symptombehandling

Ved symptomer behandles med luftvejdsudvidende anfalds-medicin (B2-agonister). Hos mange børn vil periodevis behandling med anfaldsmedicin være tilstrækkelig. 


Medicinen findes som:

Korttidsvirkende B2-agonister. Medicinen skal gives som inhalation for at være effektiv

  • Langtidsvirkende B2-agonister. Må aldrig bruges som fast daglig behandling uden samtidig forebyggende behandling. Kun astma-specialister bør udskrive behandlingen til småbørn.

Korttidsvirkende beta-2-agonister

  • Akut behandling: 1-2 pust / sug 5-6 x DGL.
  • Rolig fase: 1-2 pust / sug ved behov f.eks. før fysisk aktivitet
  • Oral beta-2-agonister: Bør sjældent bruges p.g.a. ringe effekt.

Inhalationssteroid

  • Spray: Spirocort® 
  • Pulver: Spirocort® 
  • Forstøver: Spirocort® 

Vedligeholdelsesbehandling: Inhalationssteroidbehandling er indiceret hos børn med anfald mere end to til tre gange ugentlig. (spray, pulver) 100-200 μg x 2 dagligt eller 1000 μg x 2 (forstøver) for børn over 6 år.
Børn 2-6 år 50-100 μg 2 gange daglig. Dosis nedtrappes efter 2-3 uger til laveste mulige effektive dosis. Ved forværring af symptomer øges indtil symptomfrihed.

Anden behandling: Langtidsvarende beta-2-agonister er indiceret ved behov for ekstra behandling ved anstrengelsesudløst astma. Singulair®  montelukast tyggetablet ved sengetid kan forsøges til børn over 6 år.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel