Cancer prostatae [Prostatakræft]

Cancer prostatae [Prostatakræft]

Prostatakræft [Cancer prostatae] er en ondartet knude i prostata (blærehalskirtlen), der sidder lige under urinblæren hos mænd.

Et af symptomerne er at man hyppigere skal af med vandet i dagens løb.

I Danmark rammes hvert år ca. 4.500 mænd af prostatakræft. Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været stigende de seneste 20 år, og sygdommen rammer sjældent personer under 50 år.    

 

Symptomer på prostatakræft

Mistanke       
  • (Mænd >45 år)(Mænd >45 år)
  • Vandladningsbesvær med slap stråle
  • Blod i sæden (hæmospermi)
  • Blod i urinen
  • Smerter ved mellemkødet og omkring endetarmen
  • Tryk på lymfebanerne kan medføre hævelse af benene
  • Knoglesmerter               
Undersøgelse

Fingerundersøgelse (rektal eksploration)
Blodprøve med PSA-måling (Postata Specifikt Antigen)
Kikkertundersøgelse (cystoskopi)
Biopsi


Prostatakræft, kræft i blærehalskirtlen. 

Årsag

Årsagen til prostatakræft er ukendt. I mindre end 10 pct. af tilfældene er der tale om arvelighed. Usikkert i hvor høj grad den stigende forekomst skyldes intensiveret diagnostik. Modsat andre kræftsygdomme er der endnu ikke fundet nogen sammenhæng mellem kost og livstil.
 

Behandling

Behandlingen afhænger af, hvor kræftknuden sidder, og om den har bredt sig.

Sygdommen stadieinddeles (TNM-systemet, UICC) for at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

T: Tumor (knude) – beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
N: Note (lymfeknude) – beskriver graden af spredning til lymfeknuder
M: Metastaser (spredning) – beskriver, om der er spredning ud i kroppen 

For hver stadieinddeling angives et tal som henviser til mere detaljerede oplysninger.

Når T, N, M er bestemt kombineres de i en samlet vurdering, hvor man karakteriserer sygdommen som værende enten på stadie I, II, III eller IV.       


Prostatakræft inddeles i:

  • Lokaliseret (intrakapsulær)
  • Lokalt udbredt
  • Udbredt prostatakræft

Lokaliseret (intrakapsulær) sygdom: Kirurgi eller strålebehandling. Strålebehandlingen kan være ekstern eller intern såkaldt brachyterapi. Begge behandlinger er effektive.

Metastatisk sygdom behandles primært med endokrin behandling: LHRH-agonister, steroide eller non-steroide antiandrogener eller orchiektomi. Kastrationsrefraktær prostatacancer behandles med docetaxel (Taxotere®), men effekten er relativt kortvarig. 

Lokalt udbredt prostatakræft behandles primært med stråler, hvor hensigten er at bremse sygdommen.

Udbredt prostatakræft er en specialistopgave hvor behandlingen er i hastig udvikling. Flere nye behandlingsmuligheder og præparater er på vej.


Prognose

Afhænger af sygdommens stadium. Den forventede sygdomsspecifikke overlevelse er efter 10 år for de opererede patienters vedkommende 90% og efter strålebehandling ca. 75%

For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Pakkeforløb for prostatakræft

Vil du vide mere: Pjece om prostatakræft fra Kræftens Bekæmpelse 

Prostatakræftforeningen PROPA hjælper dig med patient- og pårørendestøtte  

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel