Kræft i bugspytkirtlen [Cancer pancreatis]

Kræft i bugspytkirtlen [Cancer pancreatis]

Kræft i bugspytkirtlen (Cancer pancreatis) er svær at opdage, da symptomerne er vage og ukarakteristiske og desuden ofte først viser sig sent.  

Mange tilfælde bliver først opdaget, når sygdommen er fremskreden eller har spredt sig. Sygdommen, som er relativ sjælden, rammer oftest midaldrende, og ses meget sjældent hos yngre personer.  

I Danmark rammes ca. 490 mænd og ca. 470 kvinder, af kræft i bugspytkirtlen, men sygdommen er for nedadgående. 

Symptomer på kræft i bugspytkirtlen: 

 Mistanke              
 • Gulsot
 • Mavesmerter i øvre del af maven
 • Vægttab
 • Appetitløshed, kvalme
 • Træthed
 • Rygsmerter
 • Diarré
 • Mørkfarvet urin                 
 Undersøgelse  Kikkertundersøgelse / Gastroskopi
Begrundet mistanke
 • Alarmsymptomer
 • Synkebesvær/ -smerter >2 uger
 • Opkastninger
 • Nyopstået og vedvarende  dyspepsi
 • Blødning fra mave-tarm
 • Hævelse i bughulen
 • Uventet udvikling af sukkersyge

 


Øvre gastro-intestinalkanal

Der findes en række forskellige histologiske typer af kræft i bugspytkirtlen. Mere end 90% er adenocarcinomer, ca. 75% af tumorerne er lokaliseret i højre del af bugspytkirtlen. 

Årsag

Rygning er den væsentligste risikofaktor. Den øgede risiko er ca. 25%. Disponerende faktorer er tillige overvægt og lav fysisk aktivitet. 

Behandling

Kræft i bugspytkirtlen inddeles i fire sygdomsstadier der henviser til hvor stor knuden er, og hvor meget kræften har spredt sig til lymfeknuder eller til andre organer. Behandlingen afhænger sygdomsstadiet.  

De fire stadier tager udgangspunkt i TNM-klassifikationen, der bruges til at stadieinddele kræftsygdomme.

 • T beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
 • N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes)
 • M beskriver, om der er spredning ud i kroppen (metastaser)

For hver stadieinddeling angives et tal som henviser til mere detaljerede oplysninger.

Når T, N, M er bestemt kombineres de i en samlet vurdering, hvor man karakteriserer sygdommen som værende enten på stadie I, II, III eller IV.        

Den primære behandling er kirurgisk resektion (Whipples operation), hvilket dog sjældent er muligt (10%). Inoperable tilfælde tilbydes palliativ kemoterapi med gemcitabin. Responsraten er kun omkring 10 %, men 3-4 gange så mange oplever lindring og 1-års overlevelsesraten forbedres. Gemcitabin anvendes ligeledes som forebyggende behandling (6 måneder) til resecerede patienter. 

Prognose

Det er en meget alvorlig sygdom og prognosen er dårlig. 

1-års overlevelse: 30%, 5-års overlevelse 8 % 

Patientinformation: Kræftens Bekæmpelse – Kræft i bugspytkirtlen

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG):  www.gicancer.dk 

Vil du vide mere: Patientpjece om kræft i bugspytkirtlen fra Kræftens Bekæmpelse

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel