Testikelkræft [Cancer testis]

Testikelkræft [Cancer testis]

Testikelkræft [Cancer testis] opstår hyppigst med en knude eller ubehag i en testikel.

Testikelkræft er den hyppigste kræftform blandt 15 – 40-årige mænd i Danmark, og hvert år rammes ca. 300 mænd.

Symptomer på testikelkræft                                                         

 Mistanke     
  • Smerter / ømhed i testikel
  • Forstørret testikel
  • Fast knudedannelse
  • Tyngdefornemmelse, ubehag eller ømhed
  • Nyopstået gynækomasti (hævede brystkirtler) hos yngre mand  
 Undersøgelse

Henvisning til urolog med henblik på ultralydsscanning
Blodprøve
Biopsi

 Begrundet mistanke

Knudret tumor i testikel
Diffus forstørrelse/tumor i testiklen uden svind
efter antibiotika behandling og hvor anden
årsag er udelukket.


Testikelkræft.
Maligne tumorer opstået i germinalcellerne som opdeles i seminomer og non-seminomer. 

Typer af testikelkræft:

  • Seminomer: viser sig oftest hos mænd i alderen 25-­45 år
  • Non­seminomer: viser sig oftest hos mænd i alderen 20-­35 år

Sygdommen stadieinddeles (TNM-systemet, UICC) for at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

  • T: Tumor (knude) – beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
  • N: Note (lymfeknude) – beskriver graden af spredning til lymfeknuder
  • M: Metastaser (spredning) – beskriver, om der er spredning ud i kroppen 

For hver stadieinddeling angives et tal som henviser til mere detaljerede oplysninger.

Når T, N, M er bestemt kombineres de i en samlet vurdering, hvor man karakteriserer sygdommen
som værende enten på stadie I, II, III eller IV.


Årsag

P.t. ca. 300 tilfælde af testikelkræft pr. år.
Incidensen har været stigende gennem 50 år, men har været svagt faldende de sidste 10 år. De store variation i incidensen af testikelkræft forudgås ofte af carcinoma in situ (CIS) forandringer, der kan spores tilbage til den føtale udvikling af testiklen. Manglende sten i pungen hos nyfødte (kryptorkisme) øger risikoen testikelkræft 5-10 gange.

Behandling

Næsten alle mænd med testikelkræft får fjernet den syge testikel ved en operation (orkiektomi). Yderligere behandling (kemo- og/eller stråleterapi) afhænger af sygdomsstadie og celletype. Ved stadium I overgår patienten til hyppig kontrol uden yderligere behandling. 

Ca. en tredjedel af non-seminomerne får recidiv og skal så have kemoterapi (cisplatin, etoposid, bleomycin). Non-seminomer med stadium II eller derover tilbydes omgående kemoterapi. Seminomer i stadium II dvs. med lymfeknudemetastaser i retroperitoneum tilbydes stråleterapi.

Ved stadie III eller IV behandles med kemoterapi. Hvis biopsi fra kontralaterale testikel, taget i forbindelse med operationen, afslører CIS, gives stråleterapi for at forebygge senere cancerudvikling.

Prognose

Testikelkræft har den højeste helbredelsesprocent af alle kræftformer, nemlig over 90 procent.

 

For yderligere information se SundhedsstyrelsensPakkeforløb for testikelkræft

Vil du vide mere: Patientpjece om testikelkræft fra Kræftens Bekæmpelse

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel