Kræft rehabilitering

Kræft rehabilitering

Kræft rehabilitering er et tilbud til kræftpatienter, der har behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom.

Antallet af danskere der lever med en kræftsygdom eller er helbredt for kræft er stigende. Disse mennesker har varierende behov for professionelle indsatser med henblik på at leve med eller leve videre efter en kræftsygdom. Nogle indsatser kan være de samme, som der er behov for hos patienter med andre sygdomme end kræft.

Kræftpatienter kan dog have betydelige følger med nedsat funktionsevne afhængigt af sygdommens og behandlingens karakter. Følger kan være både generelle og diagnosespecifikke for den enkelte kræftsygdom.

Der er i sundhedsloven krav om, at der formuleres en genoptræningsplan ved udskrivelse fra sygehus for kræftpatienter med behov for genoptræning, patienterne kan henvises til enten specialiseret genoptræning i regi af regionerne eller generel genoptræning i kommunalt regi.

Herudover bør der være opmærksomhed på kræftpatienternes behov for psykisk og social rehabilitering.

Er kræftpatientens genoptrænings-/rehabiliteringsbehov ikke identificeret ved udskrivelse fra sygehus, kan den praktiserende læge senere identificere disse og henvise til relevante indsatser.

Et eksempel på specialiseret genoptræning kan være behandling af synkesmerter efter strålebehandling for hoved-halskræft, hvorimod generel genoptræning kan handle om fx muskeltræning efter generel muskelsvækkelse.

Der er i dag etableret forskellige og varierende rehabiliteringstilbud i regioner og kommuner, men der er endnu ikke en koordineret, landsdækkende, indholdsmæssig samordning.

Københavns Kommune har et specifikt rehabiliteringstilbud til kræftpatienter, men også i mange andre kommuner pågår detaljerede rehabiliteringsindsatser omfattende bl.a. patientuddannelse med støtte til at mestre sygdom og behandling.

Patientuddannelse har bl.a. fokus på livsstilsændringer fx rygeophør.

Læs mereDen rehabiliterende indsats på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel