Urinblærekræft [Cancer vesicae]

Urinblærekræft [Cancer vesicae]

Urinblærekræft (Cancer vesicae) udgår som regel fra slimhinden i urinblæren, men kan opstå i hele urinvejsområdet fra nyrebækken til urinrør.  

I Danmark rammes ca. 65 mænd og ca. 45 kvinder af urinblærekræft. De fleste får sygdommen i 60- og 70-årsalderen. 


Symptomer på urinblærekræft

Mistanke      
  • >40 år med synligt blod i urinen (hæmaturi)
  • Smerter i blæreregion og/eller vandladningsgener
  • Nytilkommen natlig vandladning
  • Flankesmerter og palpabel udfyldning
  • Tilbagevendende infektioner i urinvejene    

Undersøgelse

 

Mænd får undersøgt prostata
Kvinder får foretaget en gynækologisk undersøgelse
Urin- og blodprøve
Kikkertundersøgelse (cystoskopi)
Biopsi


Urinveje

Kræft i urinblæren. Kræft opstået i blæreslimhinden, denne diagnose omfatter også kræft i nyrebækkenet ofte benævnt nyrepelviscancer. 

Årsag

Tobaksrygning er en kendt risikofaktor, hvor det anslås at 70% af tilfældene blandt mænd og 40% blandt kvinder er skyld i sygdommen. En anden risikofaktor er tillige udsættelse for industrielle kemikalier i miljøet.

 

Behandling

Behandlingen afhænger af, hvor i tarmen kræftknuden sidder, og om den har bredt sig.

Sygdommen stadieinddeles (TNM-systemet, UICC) for at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

T: Tumor (knude) – beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
N: Note (lymfeknude) – beskriver graden af spredning til lymfeknuder
M: Metastaser (spredning) – beskriver, om der er spredning ud i kroppen 

For hver stadieinddeling angives et tal som henviser til mere detaljerede oplysninger.

Når T, N, M er bestemt kombineres de i en samlet vurdering, hvor man karakteriserer sygdommen som værende enten på stadie I, II, III eller IV.

Den primære behandling til lokaliseret sygdom er kirurgisk resektion (blærebevarende kirurgi) eller radikal kirurgi (cystektomi). Der gives i Danmark ikke forbyggende (adjuverende) kemoterapi. Hos patienter med lokal sygdom, hvor det ikke er muligt at operere (inoperable patienter) kan evt. tilbydes helbredende (kurativt) intenderet stråleterapi.

Ved initialt metastatisk sygdom eller tilbagefald anvendes kemoterapi med carbo-/cisplatin plus gemcitabin, hvorved 10-15 % af patienterne kan bringes i årelang bedring af sygdommen. 

Prognose

Afhænger af sygdomsstadiet. Således er 5 års overlevelsen for patienter med godartede blæretumorer næsten som baggrundsbefolkningens, overlevelsen for patienter med bindevævsinvasive tumorer er 80-90%, mens overlevelsen for patienter, hos hvem svulsten er vokset ind i blærens muskellag, er 30-70%.

Vil du vide mere: Pjece om Kræft i urinblæren fra Kræftens Bekæmpelse

For patienter og deres familie:
Læs om TNM klassifikation på Union for International Cancer Controls (UICC)

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel