Mistanke om kræft

Mistanke om kræft

Almen praksis vil ofte være den lægelige instans som først præsenteres for et symptom som kunne rejse mistanke om kræft.

Den praktiserende læges opmærksomhed omkring disse symptomer samt rettidig henvisning til supplerende undersøgelser eller specialist er et vigtigt første skridt mod god kræftbehandling. 

For alle kræftformer er der udarbejdet kriterier for, hvornår der er begrundet mistanke om en given kræftsygdom. Ved begrundet mistanke henvises patienterne umiddelbart til det relevante pakkeforløb.

Ved visse kræftformer er endvidere beskrevet hvilke symptomer der bør give anledning til mistanke om pågældende kræftform. Ved mistanke om kræft udføres supplerende undersøgelser, med henblik på at afkræfte eller bestyrke mistanken om kræft. Supplerende undersøgelser for at skelne mellem mistanke og begrundet mistanke kaldes filterfunktion, patienten henvises til disse enten direkte fra almen praksis eller i speciallægeregi.

For alle symptomer gælder at der skal være tale om nyopståede symptomer eller en markant ændring i kendte symptomer og uden anden oplagt forklaring.

For symptomer fra hoved-hals, lunger, nedre gastro-intestinalkanal og urinveje er der primært tale om at de nævnte symptomer bør rejse mistanke om kræft såfremt patienten er over 40 år.

Hos yngre individer vil anden årsag end kræft til disse symptomer være langt det mest sandsynlige. I flere pakkeforløb lægges endvidere vægt på særlige risikofaktorer som genetiske dispositioner, tidligere kræftsygdom, etnicitet, alkohol og tobaksforbrug mm. 

Ved henvisning til et pakkeforløb er det henvisende læges ansvar at informere patienten om, at der er begrundet mistanke om kræft og hvad et pakkeforløb omfatter, herunder første trin i udredningsfasen.

Endvidere skal henvisende læge sikre at henvisningen er fyldestgørende, herunder information om hvilke kriterier der ligger til grund for den begrundede mistanke, ko-morbiditet, medicinforbrug, patientens telefonnumre samt evt. kørsels- og tolkebehov.

 

Uspecifikke symptomer
med henvisning til pakkeforløb hvor disse er nævnt som mistanke eller begrundet mistanke
(se nedenfor)

Nedsat appetit/ kvalme

 • Øvre gastrointestinal kanal
 • Kvindelige kønsorganer

Træthed

 • Øvre gastrointestinal kanal
 • Kvindelige kønsorganer

Åndenød

 • Lunger
 • Kvindelige kønsorganer

Hoste/hæshed

 • Lunger
 • Hoved-hals
Vægttab

 • Øvre- og nedre gastrointestinal kanal
 • Lunger

Smerter

 • Abdominale

               • Øvre- og nedre gastrointestinal kanal
               • Urinvej
               • Prostata

 • Knogler/ thorax

               • Lunger
               • Prostata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere infomation: Kræftens Bekæmpelse

 
Læs om Kræftsygdomme i kapitlet Lægens Leksikon  >  alle kapitler ses nederst på siden. 
 
 
 
 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel