Kræft i spiserøret [Cancer oesophagei]

Kræft i spiserøret [Cancer oesophagei]

         
Kræft i spiserøret (Cancer oesophagei). Der skelnes mellem kræft i spiserøret og mavemunden.

Kræft i spiserøret består af to typer og bestemmes ud fra, hvor kræften er opstået. 

Pladecellekræft omfatter planocellulære carcinomer som er lokaliseret i spiserøret og udgår fra de pladeceller, som slimhinden i spiserøret består af.

Kirtelvævskræft omfatter adenocarcinomer som udgår fra slimhinden, der ligger ved overgangen mellem spiserøret og mavesækken.

I Danmark rammes årligt ca. 385 mænd og ca. 135 kvinder af kræft i spiserøret.

Symptomer på kræft i spiserøret

 Mistanke      
  • Synkebesvær/ -smerter >2 uger
  • Mavesmerter
  • Vægttab
  • Appetitløshed, kvalme
  • Træthed
  • Nyopstået og vedvarende dyspepsi
  • Opkastninger      
 Undersøgelse  Gastroskopi / kikkertundersøgelse / biopsi  
Begrundet mistanke 
  • Alarmsymptomer
            


Øvre gastro-intestinalkanal

 

Årsag

Tobaksrygning og stort alkoholforbrug øger risikoen.

Reflux oesphagitis med udvikling af den kroniske irritationstilstand: Barretts oesophagus, som øger risikoen for udvikling af kræfttypen adenocarcinom med en risiko der estimeres til 25-50 %.

Akalasi og tylosis disponerer. Tylosis er en sjælden autosomal dominant genetisk lidelse med fortykkelse i håndflader og fodsåler samt divertikler i oesophagus.

Behandling

Sygdommen stadieinddeles (1 – 4 stadium) for at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

Stadium 1: knuden er afgrænset til spiserørets slimhinde.
Stadium 2: knuden er vokset ned i spiserørets muskellag 
Stadium 3: knuden er vokset ned gennem alle lag i spiserøret 
Stadium 4: kræften har spredt sig til fjerntliggende lymfeknuder og/eller til andre organer, f.eks. leveren.

Den primære behandling er kirurgi. Patienter med lokal avanceret resecerbar sygdom tilbydes behandling med kemo plus stråleterapi efterfulgt af operation. Bedømmes tumor ikke resecerbar behandles alene med kemoterapi plus stråleterapi.

Patienter med metastatisk spiserørskræft af typen adenocarcinom kan tilbydes kemoterapi med f.eks. carboplatin, docetaxel og capecitabin, eller oxaliplatin, doxorubicin og capecitabin.

Prognose: 5 års overlevelse for kræft i spiserøret er 10% – 30%.

 

For yderligere information:

Læs mere: Sundhedsstyrelsen hjemmeside: Pakkeforløb for kræft i spiserør, mavesæk og mavemund

Vil du læse mere: Patientpjece om kræft i spiserøret fra Kræftens Bekæmpelse 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel