Strubekræft [Cancer laryngis]

Strubekræft [Cancer laryngis]

Strubekræft (Cancer laryngis) opstår oftest i den øvre del af strubehovedet (supraglottisk). 

Hos to ud af tre patienter med strubekræft sidder svulsten på selve stemmebåndet, og hæshed er det første symptom på sygdommen.

I Danmark rammes årligt ca. 204 mænd og ca. 48 kvinder af strubekræft, og sygdommen ses oftest hos personer over 65 år.


Symptomer på strubekræft

 Mistanke       
  • Hæshed >2 uger
  • Synkebesvær/klump i halsen med smerteudstråling til ørerne
  • Næsetæthed 
  • Ny eller vækst i knude i skjoldbruskkirtlen
  • Ensidig mellemørebetændelse uden infektion
  • Forstørrede lymfeknuder på halsen
Undersøgelse Akut henvisning til speciallæge i øre-næse-halssygdomme
Kikkertundersøgelse med vævsprøve (biopsi)
Røntgenundersøgelse


Hoved-hals

Omkring 95% af tumorerne er planocellulære carcinomer, der omfatter de mere eller mindre sjældne varianter.

Strubekræft udgør sammen med næse- og mundhulekræft, læbe- og tungekræft, samt primær ukendt tumor i form af lymfeknudemetastaser højt på halsen sygdomsgruppen hoved-halscancer.


Årsag

Tobak sammen med alkohol er de helt dominerende risikofaktorer; herudover human papilloma-virus (HPV). 

Behandling

Sygdommens stadium inddeles efter (TNM-systemet – UICC – Global cancer control) for at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

  • T: Tumor (knude) – Beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
  • N: Note (lymfeknude) – Beskriver graden af spredning til lymfeknuder
  • M: Metastaser (spredning) – Beskriver, om der er spredning ud i kroppen

For hver stadieinddeling angives et romertal som henviser til mere detaljerede oplysninger:

Når T, N, M er bestemt kombineres de i en samlet vurdering, hvor man karakteriserer sygdommen som værende enten på stadie I, II, III eller IV.

For at bevare stemmefunktionen er primær behandling altid strålebehandling, der helbreder mere end 8 ud af 10 patienter. Hurtig diagnostik og behandling udgør en væsentlig betydning for recidivraten, som p.t. er 25-30%.

Stråleterapi kan suppleres med radiosensitizeren Naxogin. Endvidere kan der samtidig gives (konkomitant) kemoterapi med cisplatin, som øger effekten af stråleterapien.

Fjernmetastatiske recidiver (til fx lymfeknuder og lunger) tilbydes evt. palliativ kemoterapi til lindring af symptomer og måske medføre livsforlængelse.

Prognose

Afhængig af primære tumors lokalisation, histologi og udbredning er generalt 5 års overlevelsen omkring 90 %.

For yderligere information se SundhedsstyrelsensPakkeforløb for hoved- halskræft 2016

Vil du vide mere: Patientpjece om strubekræft fra Kræftens Bekæmpelse

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel