Endetarmskræft [Cancer recti]

Endetarmskræft [Cancer recti]

Endetarmskræft [Cancer recti] opstår i de nederste 15 cm af tarmens slimhinde og viser sig som regel med blodig og slimet afføring.

Tyktarmen og endetarmen er tilsammen ca. halvanden meter lang og udgør den sidste del af tarmsystemet. Tyktarmen hedder på latin colon og endetarmen rectum.

I Danmark rammes ca. 1030 mænd og ca. 730 kvinder af kræft i endetarmen. Jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at udvikle kræft i tyk- eller endetarmen.

Symptomer på endetarmskræft

  Mistanke
  • Blødning fra tarmen
  • Ændret afføringsmønster >4 uger
  • Diarré eller forstoppelse
  • Blødningsanæmi / blodmangel
  • Betydelige almensymptomer (særlig vægttab og mavesmerter)
  • Gulsot
Undersøgelse   Henvisning til koloskopi / Kikkertundersøgelse
Begrundet mistanke   Afhængig af fund


Nedre gastro-intestinalkanal

Endetarmskræft: Maligne neoplasmer (>95% er adenocarcinomer) udviklet i rectum.

Årsag

Sygdommen ses oftere hos mænd end hos kvinder. Incidensraterne har været svagt stigende fra ca. 45-års alderen over de sidste år. Diabetes, alkohol, rygning og overvægt øger risikoen for at udvikle endetarmskræft.

Behandling

Sygdommen stadieinddeles (TNMsystemet) for at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

  • T beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
  • N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes)
  • M beskriver, om der er spredning ud i kroppen (metastaser)

Den primære behandling er kirurgi.

Afhængigt af tumors afstand fra anus samt udvækst skal patienten dog have kemo- og stråleterapi før operation. Herefter udføres om muligt resektion fulgt af 6 måneders forebyggende kemoterapi.

Patienter med fjernmetastaser på diagnosetidspunktet reseceres eller aflastes med stomi eller stent og tilbydes kemoterapi med capecitabin plus oxaliplatin eller irinotecan plus bevacizumab (Avastin®). Levermetastaser bør vurderes med henblik på behandling efter samme kriterier som ved tyktarmskræft (cancer coli).

Prognose

Afhænger af sygdomsstadiet.

5-års overlevelsen efter operation:

stadie A: 77%, stadie B: 66%, stadie C: 50%

Tarmkræftscreening blev indført i Danmark i marts 2014 for alle personer mellem 50 0g 74 år. Omkring 60 % af de inviterede har indtil videre valgt at deltage.

Vil du vide mere: Pjece om Kræft i tyk- og endetarmen fra Kræftens Bekæmpelse

For yderligere information se Sundhedsstyrelsen:

Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel