Hjernetumorer

Der diagnosticeres ca. 1730 patienter om året i Danmark med primær tumor i hjernen. Dette antal omfatter patienter med både godartede og ondartede tumorer.                                                            

Forskerne ved kun lidt om årsagen til, at en hjernesvulst opstår, men hyppigheden stiger med alderen.

Symptomer på hjernetumorer

Begrundet mistanke       
  • Nyopstået neurologisk udfaldssymptom som lammelser, føleforstyrrelser og synsforstyrrelser
  • Krampeanfald (epileptisk anfald) hos voksne uden anden forklaring
  • Nyopstået personlighedsændring eller kognitivt deficit
  • Nyopstået hovedpine (ikke kronisk) eller markant ændring uden anden forklaring    
Undersøgelse

Neurologiske undersøgelse
MR-scanning af hjernen


Hjernesvulster inddeles i graderne 1 til 4 ud fra, hvor hurtigt de vokser.

  • Grad 1 og 2 er mindst ondartede og vokser langsomt (lav-grads gliomer).
  • Grad 3 og 4 er mest ondartede og vokser hurtigt (høj-grads gliomer).

Dette afsnit omhandler udelukkende ondartede svulster i hjernen – i særdeleshed høj-grads-gliomerne glioblastom grad III og glioblastoma multiforme. 

 
Årsag

Årsagen er oftest ukendt.  


Behandling

Primært kirurgisk resektion. Kan glioblastomet ikke fjernes radikalt behandles der med stråleterapi plus temozolamid (Temodal®), en kemoterapi i tabletform, der gives før, under og efter stråleterapiforløbet. Samlet behandlingstid er 6 måneder.

Sammenlignet med stråleterapi alene øger Temodal den progressionsfri 1 års overlevelse fra 8 % til 25 % og 2 års overlevelsen fra 1 % til 14 %. Der anvendes andre behandlinger til andre subtyper af hjernekræft.  

Prognose

Se ovenstående. Prognosen er afhængig af følgende parametre:

1. Patient relaterede: alder og performance status.

2. Tumor relaterede: tumortype og histologisk aggressivitet.

3. Behandlings relaterede: kirurgisk radikalitet, strålebehandling, kemoterapi.

4. Ventetid på diagnostik og behandling.

 

For yderligere information se Sundhedsstyrelsen

Vil du vide mere: Patientpjece om hjernetumorer fra Kræftens Bekæmpelse

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel