Hypokaliæmi (Kaliummangel]

Hypokaliæmi (Kaliummangel]

Hypokaliæmi betegner en tilstand, hvor blodets indhold af kalium er lavere end normalt. 

 

Årsag er P-kalium < 3,3 mmol/l.

Optræder hyppigt ved gastrointestinale tab og ved brug af diuretika. Sjældnere ved hyperaldosteronisme og visse arvelige nyresygdomme.

 

Symptomer og fund

Ved faldende P-kalium opleves muskelsvaghed stigende til pareser. EKG viser affladning af T-takker, udvikling af U-takker, og ST-depression.

 

Behandling

Kaliumdeficit bør altid korrigeres. Der bør anvendes per oral medicinering. Deficit bør aldrig korrigeres fuldt ud på en gang men gerne deles over flere dage.

Ved persisterende hypokaliæmi trods substitution bør magnesium mangel overvejes.

Ved manglende effekt at relevant behandling bør patienten henvises til nefrologisk afdeling mhp. udredning.

 

 

 

 
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel