Nyrebækkenbetændelse. Urinvejsinfektion. [Pyelonefrit]

Nyrebækkenbetændelse. Urinvejsinfektion. [Pyelonefrit]

Nyrebækkenbetændelse (Pyelonefrit) er bakteriel infektion i nyrevævet og nyrebækkenet (nyreparenkym). 

Årsag

Som regel en opadstigende infektion fra nedre urinveje. Det kan dog også komme hæmatogent, eller det kan komme som følge af fremmedlegeme. Andre årsager kan være afløbshindring pga. forsnævring af urinvejene. 

Symptomer

Smerter i flankeregionerne, feber, ømhed ved palpation, specielt ved ballotment, påvirket almentilstand og høj CRP, leucocytter og bakterier i urinen.

Pyonefrose er en alvorlig komplikation, hvor man har mistanke om dårligt afløb afløb fra den ene nyre og inficeret urin stående i nyrepelvis.

Skal indlægges akut.

Behandling

Ved ikke kompliceret pyelonefrit bacteriecidt antibiotica, f.eks. ampicillin. Sulfamethizol, Nitrofurantoin og Trimopan virker bakteriostatisk og bør ikke anvendes.

I nogle tilfælde må aminoglycosid også sættes i værk, men da ofte under indlæggelse. Efter den aktuelle behandling, bør nyrens funktion kontrolleres, specielt mhp. om der er afløbshindring.

Ved pyonefrose eller afløbshindring vil man på hospital anlægges perkutan nefrostomi og senere behandle obstruktionen.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel