Nefrotisk syndrom

 
Nefrotisk syndrom er døgnproteinudskillelse > 3.5 gram/døgn, lavt plasma albumin og perifere ødemer, og oftest ses forhøjet kolesterol tal.

 

Den bagvedliggende årsag kan være glomerulonefritis, diabetes mellitus, systemisk lupus, amyloidose og andre. Hos børn er langt den hyppigste årsag minimal change glomerulonefritis.
 
Symptomer/diagnostik
 
Ødemer og vægtøgning. Patienterne bemærker sjældent skummende urin. Ved urinstix ses proteinuri som kvantiteres ved døgnurinopsamling. Der skal kontrolleres kreatinin, carbamid, albumin og kolersteroltal. Ved svær proteinuri er der øget thrombosetendens på grund af tab af AT3.
Patienten skal henvises til nefrologisk afdeling med henblik på diagnostisk nyrebiopsi og yderligere udredning samt behandling. Ved forhøjet kreatinin skal patienten indlægges akut.
 
Behandling

Afhænger af den tilgrundliggende årsag, og kan inkludere immundæmpende behandling.
Der skal startes symptomatisk behandling med diuretika.

For at mindske proteinuri vil behandling med ACE-hæmmer og Angiotensin II blokker ofteste være indiceret. Prognosen er meget varierende afhængig af årsag.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel