Nyresygdom [diabetisk nefropati]

Nyresygdom [diabetisk nefropati]

Diabetisk nefropati – nyresygdom der skyldes diabetes – er den største årsag til nyresvigt.

 

Mellem 10 og 20 procent af alle personer med diabetes vil udvikle nefropati. Det er primært glomeruli som afficeres. Nefropati rammer ca. 30 % af alle diabetikere.

Symptomer

Nefropati ses altid sammen med andre sendiabetiske komplikationer. Især retinopati er korreleret til nefropati. Debut viser sig ved mikroalbuminuri, som over tid progredierer til proteinuri og på sigt progredierende nyrefunktionsnedsættelse.

Hurtigt stigende proteinuri korrelerer med hurtig aftagende nyrefunktion. Ca. 10 % udvikler nefrotisk syndrom. Langt de fleste patienter udvikler hypertension.

Behandling

Intensiv blodtryksbehandling. ACE-hæmmere eller hvis disse ikke tåles/tolereres kan alternativt anvendes angiotensin II receptor antagonister. Disse præparater bør være første valg.

Target for blodtryk er < 130/75 for alle uanset alder.

Stram blodglukose kontrol er også vigtig og selv små fald i hæmoglobin A1C er med til at sinke progressionen i nyrefunktionsnedsættelsen.

Diabetikere med påvirket nyrefunktion skal primært henvises til endokrinologisk afdeling, i henhold til aftale imellem dansk Nefrologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk selskab. Endokrinologer henviser så til nefrologisk afdeling efter behov.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel