Prostatakræft [Cancer prostatae]

Prostatakræft [Cancer prostatae]

Prostatakræft (kræft i blærehalskirtlen) er den hyppigste form for kræft hos mænd i Danmark. 

 
Årsag
Ukendt, men mænd, der har en vestlig livsstil, har en øget risiko for at udvikle prostatakræft.
 
Testosteron er dog nødvendig for udviklingen. Øget risiko ved flere tilfælde af slægtninge, der har sygdommens symptomer.

Symptomer

Lokaliseret prostatakræft er oftest symptomløs, der kan selvfølgelig være symptomer på infravesikal obstruktion som følge af hypertrophia prostatae. Dvs. vandladningsproblemer.
 
Ved avanceret prostatacance er der varierende symptomkompleks, af og til postrenal uræmi, af og til lændesmerter eller spontanfrakturer. Desuden vægttab og madlede.

Klinik

Rektaleksploration mhp. om der er hårde partier i prostata, specielt baglappen og tegn til dårlig afgrænsning lateralt som tegn på metastaser langs lymfekarrene omkring vesicula seminalis (vingedannelse). Kirtlen kan være fikseret mod bækkenvæggen.

Diagnostik

Ved mistanke om prostatakræft kan der foretages kontrol af Hb, S-kreatinin (nyrefunktion), basisk fosfatase (knoglemetastaser) og prostataspecifik antigen (PSA).

PSA kan også være forhøjet ved stor prostata, infektion og urinretention.

Den primære undersøgelse er transrektal ultralydsscaning af prostata og biopsi.

Behandling

Afhængig af pt.s alder og sygdommens udbredelse og mikroskopiske stadie (Gleason score). Hos yngre patienter med lokaliseret prostatacancer, kan der tilbydes kurativ behandling i form af radikal prostatektomi eller strålebehandling i forskellige former.

Pt. og læge kan også blive enige om et kontrolleret observationsforløb. Ved lokal avanceret eller metastaserende prostatacancer kan der ikke tilbydes helbredende behandling, men palliativt i form af mindsket sædproduktion enten ved kastration, GHRH-analog eller lignende.

Behandlingseffekten er tidsmæssigt begrænset, fordi sygdommen efter et varierende tidsforløb igen progredierer, fordi tumoren bliver hormonrefraktær. 

Ved svære knoglesmerter og metastaser til knoglerne, kan strålebehandling tilbydes.

For yderligere information: Prostatakræft [Cancer prostatae] i kapitlet om kræftsygdomme

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel