Nedsat natrium i blodet [Hyponatriæmi]

Nedsat natrium i blodet [Hyponatriæmi]

 

Hyponatriæmi (mangel på salt i kropsvæsken) er en tilstand hvor kroppen mangler natrium.

 

Årsag 

P-natrium < 136 mmol/l. Det totale natrium indhold i kroppen kan være nedsat, normalt eller øget. Nedsat totalt natrium (TN) ses ved renale tab, oftest pga. af diuretika eller gastrointestinale tab pga. af opkastninger og/eller diarre.

Øget TN ses ved levercirrose, hjerteinsufficiens, nefrotisk syndrom og nyreinsufficiens.

Normalt TN ses ved SIADH (inappropriate secretion of antidiuretic hormone) og stor ølindtagelse.

Hyponatriæmi er en hyppig diagnose på indlagte patienter. Thiazider og antidepressiva af gruppen SSRI kan inducere hyponatriæmi.
 

Symptomer

Utilpashed, krampetendens, kvalme, konfusion stigende til koma. Symptomerne skyldes ofte cerebralt ødem. Ses oftest ved akut hyponatriæmi og sjældent ved plasma værdier over 125 mmol/l.


Behandling

Afhænger af hastigheden hvormed hyponatiæmien er udviklet.

Behandling af akut symptomatisk hyponatriæmi kræver indlæggelse på medicinsk afdeling. Serum natium bør korrigeres langsomt, maksimalt 8-10 mmol/l pr. dag. For hurtig korrektion giver risiko for osmotisk demyelinisering (central pontinmyelinolyse). Serum natrium kan dog korrigeres hurtigere ved akut opståede symptomer.

Ved SIADH behandles med væskerestriktion eventuelt kombineret med diuretika.

Hyponatriæmi udløst af diuretika eller andre lægemidler kræver seponering af medikamentet.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel