Nyresvigt – akut [akut nyreinsufficiens]

Nyresvigt – akut [akut nyreinsufficiens]
 

Nyresvigt (akut nyreinsufficiens) er hurtigt indsættende tab af nyrernes funktion.

Akut nyreinsufficiens opdeles traditionelt i 3 grupper afhængig af det til grundlæggende problem

  • Prærenal
  • Renal
  • Postrenal

Allerede tilstedeværende kronisk nyreinsufficiens disponerer til akut forværring. 


Prærenale årsager
 
Skyldes insufficient nyreperfusion i forbindelse med hypovolæmi eller kredsløbssvigt af anden årsag.

Renale årsager:
 Shocknyre (ATIN=akut tubulointerstitiel nefropati) ses i forbindelse med længevarende svær iskæmi (septikæmi, forgiftninger, blødning og som komplikation til andre akutte medicinske sygdomme og kirurgiske indgreb).

Lægemidler, bakterielle og virale infektioner kan udløse akut interstitiel nefritis.

Akutte glomerulonefritter som Goodpasteures syndrom og de ANCA associerede vaskulitter (wegeners granulomatosis, Churg strauss mfl.).
Akut nyresvigt med hæmolyse ses ved hæmolytisk uræmisk syndrom, sklerodermi og malign hypertension. 
 
Postrenale årsager
Stenoserende processer og sten i fraførende urinveje. Primært et urologisk problem hvor det er afgørende hurtigst muligt at sikre sufficient afløb (blærekateter, nefrostomikateter, JJ-kateter). 
 
Symptomer
Ofte oliguri. Nyreinsufficiensen medfører manglende udskillelse af affaldsstoffer med deraf følgende uræmiske symptomer, træthed, kvalme, madlede, ændret smagssans, evt. hudkløe og evt. neurologiske symptomer. Den nedsatte udskillelse af syre fører til metabolisk acidose og oligurien medfører nedsat evne til regulering af væskebalance og elektrolytter.
 
Patienten bliver overhydreret med deklive ødemer, samt evt. lungestase. Ved elektrolyt forstyrelser ses kardielle – og neurologiske symptomer. Hyperkaliæmi kan være livstruende, idet det kan medføre hjertestop. 
 
Behandling
Udredning og behandling af Akut nyresvigt er en sygehusopgave på en nyremedicinsk afdeling. Hurtig korrektion af elektrolyt-, væske- og syre-baseforstyrrelser, ofte ved hjælp af dialyse, samt behandling af den underliggende lidelse er afgørende for patientens overlevelse og øger chancen for at redde nyrefunktionen.

 

 

 

  
 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel