Kæbesygdomme

Kæbesygdomme er intraossøse patologiske tilstande der udgår fra knoglevæv, tænder eller slimhinde i under- eller overkæben.

Omfatter de odontogene tumorer samt en gruppe fibro-ossøse kæbesygdomme. Knoglecyster er tidligere omtalt. 

Odontogene tumorer

En gruppe forholdsvis sjældne tumorer der udgår fra væv tilhørende tandapparatet.

De inddeles i tre grupper, relateret til deres indhold af neoplastiske vævstyper. De vævstyper der er tale om, er odontogent epitel og odontogent ektomesenkymalt væv. (WHO)

Tumorer fordeler sig jævnt over alle aldersgrupper, men er hyppigst hos børn. De behandles med kirurgisk ekskokleation, og viser sjældent tegn til recidiv.

Enkelte er lokalt så aggressive, at man betragter dem som lavmaligne f.eks. ameloblastomet.

For yderligere information læs mere i kapitlet: Tand – mund – kæbe 

Benign odontogen tumor (Ameloblastomet)
Kæbesygdom (Cemento-ossificerende fibrom)
Odontogene tumorer (Odontomet)

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel