Slimhindelidelse [lupus erythematosus, oral]

Slimhindelidelse [lupus erythematosus, oral]

Slimhindelidelse [lupus erythematosus, oral] er en kronisk immunologisk induceret hud- og slimhindelidelse. 

 

Årsag

Autoimmun.

Symptomer

Smerter ved krydrede fødeemner, sarte slimhinder der skræller af.

Klinik

Der findes en diskoid form (DLE), hvor omkring 20% af patienterne har intraorale symptomer, næsten altid ledsaget af hud -og slimhindeforandringer.

De såkaldte diskoide læsioner ses i typiske tilfælde, og er karakteriseret ved et centralt atrofisk rødligt område med en let eleveret, centralt forhornet afgrænsning, hvorfra der ses hvide, tynde irradierende striae, som en fjertegning. I det røde område kan der ses hvide, forhornede pletter der svarer til de hornpløkke som ses histologisk.

Endvidere kan der forekomme udvidelser af blodkar (teleangiektasier). Lidelsen ses hyppigst på kinder, tandkød og prolabiet.

Desuden findes der en systemisk lupus erythematosus (SLE) med mere ukarakteristiske tegn. Det kan være dels diskoide læsioner som ved DLE, dels ukarakteristiske ulcerationer og erytemer. Gane, kind og tandkød er de hyppigste lokalisationer

Differentialdiagnoser

Behandling

Lidelsen behandles med steroidsalve, generel steroidterapi eller med antimalariamidler.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel