Kroniske orofaciale smerter [Temporomandibulær dysfunktion, TMD]

Kroniske orofaciale smerter [Temporomandibulær dysfunktion, TMD]

Temporopmandibulær dysfunktion [TMD] er den mest almindelige årsag til kroniske orofaciale smerter. 


Årsager

Tilstanden for TMD og relaterede smerter beskrives generelt som værende multifaktoriel, og de ætiologiske faktorer udgør et kontinuum, der spænder fra det rent somatiske til det rent psykiske: 

  • Anatomiske (okklusion, kæbeskelet)
  • Psykologiske (stress, depression, angst)
  • Neurobiologiske og neuromuskulære (muskelfunktion, smertesystem)

Temporomandibulære funktionsforstyrrelser anses for at være den væsentligste årsag til ikke-odontogene smerter i det orofaciale område.

Et hyppigt symptom er smerte lokaliseret til tyggemuskler samt øre- og kæbeledsregion. Smerten vil sædvanligvis forværres ved tygning og andre kæbefunktioner der indebærer belastning af tyggeapparatet.

Symptomer

Er karakteriseret ved en ofte smertefuld og hæmmet kæbefunktion. Smerterne er lokaliseret til kæber, ansigt og tindinger. Der kan være reduceret gabeevne samt låsninger og lydfænomener, så som klikken, knase- og gruslyde fra kæbeleddet under bevægelse. Ofte med stærke orofaciale smerter relateret til kæbeleddet.

Mange af patienterne klager over hovedpine. Symptomerne kan forekomme unilateralt eller bilateralt.

Klinik
Indskrænket gabeevne (max.1,5-2 cm.) og glidning af underkæben til en af siderne. Desuden høres ofte høje knæk ved gabning. Smerter ved palpation af tyggemusklerne og udfor leddet.

Differentialdiagnoser

Patologiske tilstande i CNS. Reumatoid artritis. Sinuitis. Arteritis temporalis. Hortons hovedpine.Trigeminusneuralgi.

Behandling

Behandling tager primært sigte på reduktion af smerter og funktionsbesvær snarere end fuldstændig helbredelse, og den funktionelle revalidering kan være acceptabel trods væsentlige morfologiske ændringer.


De relevante behandlingstiltag kan være

Fysiurgisk-fysikalsk behandling som omfatter gabeøvelser, massage og varmebehandling. Paracetamol er relevant ved akutte smerter.

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel