Det metaboliske syndrom

Det metaboliske syndrom defineret ved en ophobning af risikofaktorer for udvikling af åreforkalkningssygdom. 

I syndromet indgår nedsat følsomhed for insulin i kroppen (insulinresistens), bugvægsfedme (abdominal fedme), forhøjet fedt i blodet (dyslipidæmi), nedsat sukker tolerance (glukoseintolerans) eller type 2 diabetes.

Syndromet er kendetegnet ved:

  • Nedsat sukkertolerance eller type 2 diabetes
  • Insulinresistens
  • Bugfedme (livvidde for mænd >94 cm og for kvinder >80 cm eller BMI >30 kg/m2)
  • BT >140/90
  • Plasmatriglycerid > 2,0 mmol/l og/eller HDL-kolesterol (<1,0 for mænd og <0,9 for kvinder)

Hvis man har syndromet er det vigtigt at behandle alle komponenter i syndromet for at reducere risikoen for udvikling af åreforkalkningssygdom, som fx blodpropper i hjerte og hjerne. 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel