Nervesygdom [Neuropati]

Diabetisk neuropati også kaldet nervebetændelse inddeles i perifer sensomotorisk og i autonom neuropati. 


Perifere sensomotoriske
neuropati begynder med føleforstyrrelser i tæer og senere i fingre. Senere kommer der jagende smerter og til sidst opstår der dødhedsfornemmelse og følelsesløshed perifert på ben og arme.

Patienten fornemmer det, som om han går på vat, og der er risiko for udvikling af fodsår.


Behandles
med smertestillende ved smerter (specielt er tramadol virksom) og ved sværere smerter der kræver kontinuerlig behandling behandles med tricyklisk antidepressive midler, carbamazepin, gabapentin eller pregabalin (sidstnævnte præparater bruges ellers med epilepsi).


Autonom neuropati
kan påvirke mange af de indre organers funktioner. Det kan føre til for lavt blodtryk, forhøjet puls i hvile, nedsat tømning af mavesækken (gastroparese med kvalme og opkastninger), diaré vekslende med forstoppelse, blæretømningsproblemer og impotens.


Ved motorisk neuropati
ses nedsat muskelkraft og skrumpning af muskulaturen.


Ved diabetisk neuropati
er det som regel blodgennemstrømningen i de små blodkar omkring nervebanerne, der er problemet. Nerverne bliver ganske enkelt ikke tilført den rette mængde blod og nerven påvirkes og går langsomt til grunde. Derudover lejre der sig nogle stoffer i nerverne, der virker skadelige på nerverne.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel