Lavt blodsukker [Hypoglykæmi]

Lavt blodsukker [Hypoglykæmi]

Hypoglykæmi er en tilstand, hvor blodets indhold af sukker (glukose) bliver for lavt.

Der er ikke enighed om definitionen for hypoglykæmi, men ofte defineres dette ved blodglukose < 3,5 mmol/l og alvorlige tilfælde ved blodglukose under 2,8 mmol/l.

Man skelner mellem symptomatisk hypoglykæmi og biokemisk hypoglykæmi.

Årsag

  • Lægemiddelpræparater (insulin, tabletter med diabetes – specielt sulfonylurinstoffer)
  • Insulinom – tumor i budspytkirtlen der laver for meget insulin
  • Tumorer (hepatom, lymfom, mesenkymale tumorer)
  • Svær lever-, nyre-, hjertesvigt
  • Binyrebarkinsufficiens – mangel på binyrebarkhormon
  • Efter gastric bypass – operation for fedme
  • Blodforgiftning (Sepsis)


Klinik

Blodglukose <2,5 mmol/l er ikke altid ledsaget af symptomer. De første lette symptomer skyldes aktivering af det sympatiske nervesystem og består i sult, sved, uro, rysten, hjertebanken, føleforstyrrelser og kulderystelser. Omgivelserne kan se, at patienten er bleg.

Symptomer fra hjernen kommer ved sværere eller længerevarende hypoglykæmi. De viser sig ved forvirring, sløvhed, fjoget opførsel og evt. aggressivitet. De kan let forveksles med beruselse. I sværere tilfælde ses lammelser, kramper og koma, der i yderste konsekvens kan føre til svær hjerneskade og død. Under søvn registreres hypoglykæmi ikke så let som om natten.

Patienter med konstant velreguleret blodglukose og lang diabetes varighed risikerer at udvikle ’hypoglycaemic unawareness’ på dansk nedsat følingserkendelse. Det vil sige, at de sædvanlige advarselssymptomer ved lavt blodglukose er manglende.


Diagnose

Stilles på symptomerne og samtidig fund af lavt blodglukose. Symptomerne svinder prompte ved fødeindtagelse.


Behandling

Behandling retter sig efter den primære årsag til hypoglykæmien.

Hvis hypoglykæmien skyldes insulin eller tabletter mod diabetes (sulfonylurinstof), gives i første omgang mad i form af sød saft, eller glukosetabletter (druesukker) og der gives brød.

Hvis patienten er bevidsthedssvækket givers glukose direkte i blodet fx isoton glukose initialt ca 250 ml.

Hvis man ikke kan skaffe intravenøs adgang gives glukagon 1 mg som injektion ind i musklen. Det kan evt. gives af pårørende (Glucagen Hypokit).

Hypoglykæmi efter sulfonylurinstof tabletter er ofte langvarig, da patienten er forgiftet og kræver ofte langvarig behandling med intravenøs isoton glukose tilførsel.

Patienten udskrives oftest først efter 2-3 døgns observation og monitorering af blodglukose. 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel