Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom forårsages af forhøjet blodglukose gennem længere tid. 

Diabetisk øjensygdom (retinopati) (retina = nethinde) er den hyppigste årsag til erhvervet blindhed i Danmark. Den optræder typisk efter 15-20 års diabetesvarighed.

På diagnosetidspunktet har 5-10% af type 2 diabetes patienter retinopati.

Man skelner mellem baggrundsretinopati (ikke-proliferativ) og proliferativ retinopati (udvækst af kapillærer).

Baggrundsretinopatien viser sig ved små udposninger på de små blodkar (mikroaneurismer), små blødninger på øjenbaggrunden (retinablødninger), hårde eksudater og bløde eksudater (udsivninger på nethinden) og fortykkelse af nethinden (retinaødem).

Når forandringerne sidder i den gule plet (maculopati) trues synet.

Ved den proliferative retinopati vokser nye små blodkar og senere arvæv hen over nethinden og ind i glaslegemet. Blodkarrene kan briste og give store blødninger, skrumpning af vævet, og kan føre til nethindeløsning og blindhed. 

Grå stær (catarakt) forekommer hyppigere hos diabetikere end ikke-diabetikere.
 

Behandling

Retinopati (specielt med proliferationer) og makulopati behandles med laserfotokoagulation.

Injektionsbehandling direkte ind i nethinden bruges undertiden også.

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel