Diabetes mellitus – langtidskontrol

Diabetes mellitus – langtidskontrol

WHO har inddelt Diabetes mellitus i tre former

  • Type 1-diabetes – læs om type 1 diabetes i Lægens Leksikon
  • Type 2-diabetes – læs om type 2 diabetes i Lægens Leksikon
  • Graviditets diabetes (Gestationel diabetes)

Derudover findes der en del andre former for diabetes der dog er noget sjældnere forekommende end de tre overfor nævnte.

Kontrollen af personer med sukkersyge er livslang og foregår i oftest i et samarbejde med egen læge (Type 2 diabetes) eller i et diabetesambulatorium (Type 1 diabetes og Type 2 diabetes med svære komplikationer).

Formålet med kontrollen er at optimere reguleringen af blodsukkeret, og eventuelle andre risikofaktorer som forhøjet kolesterol og blodtryk. Derudover er formålet at undersøge om der er udviklet diabetiske følgesygdomme så tidligt som muligt. 


Rutinekontrollerne
foregår hver 3. – 6. måned. Ved kontrollerne medbringes diabetesbogen, hvor hjemmeblodsukkermålingerne er nedskrevet eller der laves en udskrift fra blodsukkerapparatet. 

Ved kontrollerne måles, HbA1c (langtidsblodsukker), vægt og blodtryk, og der tages stilling til den fortsatte behandling.


Årskontrollerne
foregår hvert til hvert andet år.
Der måles det samme som ved rutinekontrollerne, og suppleres med kreatinin, natrium og kalium, lipidstatus, og TSH.

  • Urinen undersøges for albumin-kreatinin ratio.
  • Fødderne inspiceres, og undersøges for pulsforhold og følsomhed (monofilament undersøgelse).
  • Øjnene undersøges bedst ved retinafoto hos øjenlæge eller i øjenscreeningsklinik.

Se tillige: Sendiabetiske komplikationer – der rammer kar, nyrer, øjne og nerver.

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel