Vasopressinhypersekretion [SIADH]

Vasopressinhypersekretion [SIADH]

Vasopressinhypersekretion skyldes uhensigtsmæssig øget frigørelse af antidiuretisk hormon (SIADH).

Kaldtes tidligere Schwartz-Bartters syndrom. SIADH er et aponym for ’Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion’.  

Årsag:

  •  Ondartede sygdomme
  •  Lungesygdomme
  •  Sygdomme i CNS (hjernen)
  •  Medikamenter (clofibrate, vincristin, karbamazepin, fentiazin, haloperidol, antidepressiva, MAO-hæmmere, nikotin, thiazider


Klinik

Symptomerne skyldes ’vandforgiftning’, som skyldes lav koncentration af natrium i blodet (hyponatriæmi).

Ved hurtig udvikling ses søvnighed, kramper, koma og dødligheden er høj.

Ved langsom udvikling er der ofte ikke svære symptomer. 

Ved serumnatriumkoncentrationer på 115-120 mmol/l er de almindeligste symptomer madlede, kvalme, opkastninger, hovedpine og mavekramper.

Der er normalt BT og ingen væskeophobning i kroppen (ødemer).

Man finder lave koncentrationer af natrium, kreatinin, karbamid og albumin i blodet samt lav plasma osmolalitet i blodet.


Diagnose

Sygdomsbilledet er kendetegnet ved hyponatriæmi, lav plasma osmolalitet og ikke maksimalt fortyndet urin hos en patient, der ikke er dehydreret og som har normal thyreoidea-, binyre-, lever-, hjerte- og nyrefunktion.


Behandling

Reduktion af væskeindtagelsen og behandling af grundlæggende sygdom.

I svære tilfælde tilføres saltvand med mere natrium end der er i normale saltvandsopløsninge. Hyponatriæmien korrigeres langsomt.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel