Nyresygdom [Nefropati]

Nyresygdom (nefropati) hos diabetes patienter leder ubehandlet til nyresvigt og dialyse.

Albuminuri (udskillelse af protein i urinen) er det første tegn på begyndende nefropati i diabetes patienter. Denne tilstand giver ikke symptomer hos patienten.

Nefropatien udvikler sig fra mikroalbuminuri (små mængder protein) til makroalbuminuri (store mængder protein) til nefropati (nedsat funktion af nyrene). 

Der er sammenhæng mellem graden af protein i urinen og blodtrykket.

Mikroalbuminuri    U-albumin/kreatinin ratio    30-300 mg/gram    
  Naturin 20-200 mikrogram/min
  Døgnurin 30-300 mg/24 t
Makroalbuminuri U-albumin/kreatinin ratio > 300 mg/gram
  Naturin   > 200 mikrogram/min
  Døgnurin > 300 mg/24 t

Behandling af blodtrykket sættes ind ved diagnosen af mikroalbuminuri – også selv om blodtrykket er normalt.

Ubehandlet diabetisk nefropati fører gradvis over en ca 6-10 årig periode til nyresvigt med behov for dialyse eller nyretransplantation.                 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel