Akutte og forbigående psykoser

Akutte og forbigående psykoser

Akutte og forbigående psykoser er ikke-organiske psykoser, der udvikler sig hurtigt inden for 1-2 uger til en klart psykotisk tilstand, og som varer ikke over 2-3 måneder.

Hvis tilstanden varer længere, skal diagnosen ændres. Der er sædvanligvis fuldstændig remission. Symptomerne er hallucinationer, vrangforestillinger, perceptionsforstyrrelser samt udtalt afvigelse fra sædvanlig adfærd.

Akutte og forbigående psykoser er en heterogen gruppe af sindslidelser. I ICD-10 klassificeres de akutte og forbigående psykoser i psykoser med eller uden akut traume. Den belastende begivenhed skal have været til stede indenfor de sidste 1-2 uger forud for psykosens debut.

Forekomsten og afgrænsning kendes ikke i den generelle befolkning. Blandt indlagte patienter med psykose udgør akutte forbigående, psykoser 5-10%. Akutte psykoser forekommer hyppigst blandt kvinder. 

Årsag

De akutte og forbigående psykosers nosologiske placering har været undersøgt og diskuteret i årtier og er stadig omstridt. I Skandinavien blev disse psykoser opfattet som udløst af et psykisk traume og kaldt reaktive eller psykogene psykoser, men i angelsaksiske lande har man aldrig accepteret dette. Mange patienter med akutte og forbigående psykoser har ikke været udsat for et psykisk traume før sygdommens debut, og denne gruppe af psykoser er blevet kaldt “endogene” eller “cykloide” psykoser. 

Symptomer

Sygdommen udvikler sig hurtigt og ofte i løbet af timer. Efter de diagnostiske kriterier skal udviklingen være foregået indenfor to uger. Symptomerne er ét eller flere af følgende: hallucinationer, vrangforestillinger og uforståelig eller usammenhængende tale. Endvidere kan der være rådvildhed, forvirring, svækkelse af opmærksomhed, mistydning og koncentrationsbesvær, men disse symptomer er ikke så udtalte som ved delirium. Hvis der er desorientering i tid, sted og egne data, er desorienteringen ikke så vedholdende eller så udtalte som ved delirium.

Akut og forbigående psykoser inddeles i følgende undertyper:

Akut polymorf psykose

Denne psykose blev tidligere kaldt psykogen psykose med bevidsthedsforstyrrelse. Der er hallucinationer og vrangforestillinger, men forvirring, person- eller stedforveksling samt en kaotiske følelsesmæssig tilstand er de tegn, som karakteriserer psykosen.

Der er hurtige skift mellem modsatrettede og intense følelser, så som udtalt lykkefølelse, dyb fortvivlelse og gråd, overvenlighed, fjendtlighed og vrede, ro og glæde, udtalt angst m.v. Tilstanden kan svinge hurtigt fra en næsten normal tilstand og til en klart psykotisk forvirringstilstand. Svingningerne kan være fra time til time eller fra dag til dag. Psykosen kan også fremtræde med skizofreniforme symptomer.

 Akut polymorf psykose er relativt sjælden. 

Akut skizofrenilignende psykose

Denne diagnose bruges om en psykose, hvor de psykotiske symptomer er relativt stabile og opfylder kriterierne for skizofreni, men varer mindre end 1 måned, som det er krævet for diagnosen skizofreni.  

Akut paranoid psykose

Hovedsymptomerne er stabile ikke-skizofreniforme vrangforestillinger eller hallucinationer. Hvis vrangforestillingerne vedvarer, ændres diagnosen til paranoid psykose (vedvarende, kronisk). 

Behandling

Atypiske antipsykotika i rekommanderet dosis som ved skizofreni. Dette behandlingsprincip bygger overvejende på den antagelse, at antipsykotika virker på hallucinationer og vrangforestillinger ved skizofreni og ikke på selvstændige studier af behandlingen af akutte og forbigående psykoser. Generelle anbefalinger om behandlingens varighed kan ikke gives.

Næsten alle får antipsykotisk behandling ved udskrivelsen, men efter ét år var kun en tredjedel i fortsat antipsykotisk behandling. Påfaldende mange får også antidepressiv behandling.  Recidivhyppigheden for akutte, forbigående psykoser er høj.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel