Alkoholisk demens

Alkoholisk demens er en demenstilstand, som er forbundet med alkoholmisbrug. 

Årsag

Betegnelsen “alkoholisk” i forbindelse med demens er omstridt, fordi det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at alkohol er den direkte årsag til demensen.

Blandt alkoholmisbrugere er der ofte flere risikofaktorer for demens, så som:

  • Tobaksrygning
  • Hypertension
  • Diabetes mellitus
  • Manglende motion
  • Hjernetraumer. Alkohol fordobler risikoen for blodprop i hjernen (cerebralt infarkt).

I de seneste år er der fremsat en hypotese, ifølge hvilken Wernicke-Korsakoffs encefalopati kan være årsag til alkoholisk demens.

Wernicke-Korsakoffs encefalopati rammer ikke kun de klassiske områder (thalamus, hypothalamus og øjenmuskelkerner), men rammer også cerebellum og muligvis også kortex.

Subkliniske tilfælde af Wernicke-Korsakoffs encefalopati kan medføre kumulation af mindre læsioner, som efterhånden fører til alkoholisk demens. Ca. 10% af demenstilstandene udgøres af alkoholisk demens. Over halvdelen af patienter med kronisk alkoholmisbrug har kortikal og cerebellar atrofi, især af vermis.

De seneste år har vist, at læsioner af cerebellum, især af vermis, medfører personlighedsændringer og svækkelse af eksekutive, kognitive funktioner. Disse symptomer er præfrontale, hvilket skyldes, at cerebellum via thalamus har neuronal forbindelse til frontallapperne.
 

Symptomer

Alkoholisk demens er af subkortikal type, og denne demensform er domineret af frontallaps symptomer, så som apati, manglende motivation, emotionel fladhed, koncentrationsbesvær, manglende impulskontrol og tab af eksekutive, kognitive funktioner. (manglende evne til planlægning og udførelse af planer, svækkelse af arbejdshukommelse). planerne). Der er næsten altid reduceret korttidshukommelse og indlæringsevne.

Alkoholisk demens er ofte en blanding symptomer på Korsakoffs syndrom (amnestisk syndrom) og frontallapsdemens. Ren Korsakoffs syndrom (amnestisk syndrom) er forholdsvis sjælden. Personlighedsforstyrrelse fremkaldt af alkohol skyldes præfrontal alkoholisk demens.
 

Behandling

Da Wernickes encephalopati kan være et væsentligt element i alkoholisk demens, vil tiaminbehandling være væsentlig for at forebygge udvikling af alkoholisk demens.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel