Søvngængeri og søvnrædsel

Søvngængeri og søvnrædsel

Søvngængeri er defineret som en tilstand, hvor patienten rejser sig fra sit leje og med ændret bevidsthed vandrer rundt.

I den ændrede bevidsthed er der elementer fra både søvn og vågen tilstand. Søvnrædsel er en mere ekstrem form for søvngængeri. 

Symptomer

En episode med søvngængeri varer sædvanligvis ca. 10 minutter. Patienten vandrer omkring med svækket opmærksomhed, reaktionsevne og motoriske færdigheder. Patienten er sædvanligvis uden respons og svær at vække. Ved søvnrædsel er der panikagtig angst, rædsel med råben og skrigen, motorisk uro og autonome hyperaktivitet.

Søvngængeri og søvnrædsel opstår sædvanligvis under den første tredjedel af søvnen. Patienten har sædvanligvis amnesi for hændelserne. 

Behandling

Forebyggelse af ulykker i forbindelse med søvngængeri og søvnrædsel er vigtig. Der er risiko for, at patienten kommer til skade, f.eks. ved fald fra stor højde under hotelophold. Forsøg på at standse en søvngænger kan resultere i, at patienten bliver forvirret og angst, medførende yderligere uro.

TCA ved sovetid kan være effektiv til at reducere hyppigheden af søvngængeri og søvnrædsel.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel