Skizotypisk sindslidelse

Skizotypisk sindslidelse

Skizotypisk sindslidelse er som skizofreni karakteriseret ved negative symptomer og positive, psykoselignende symptomer.

 

Men kriterierne for skizofreni er på intet tidspunkt opfyldte.

I ICD-10 opfattes skizotypisk sindslidelse som en egentlig sygdom, medens den amerikanske diagnoseliste, DSM-IV, opfatter tilstanden som en personlighedsforstyrrelse.

Skizotypisk lidelse havde tidligere flere betegnelser, så som borderline skizofreni, latent skizofreni grænsepsykose og pseudoneurotisk eller pseudopsykopatisk skizofreni.I den almindelige befolkning lider ca. 1% af skizotypisk sindslidelse. 

Årsag

Skizotypisk sindslidelse er en tilstand i det skizofrene spektrum, dvs. en lidelse beslægtet med skizofreni. En lang række af familiære, genetiske, neuroanatomiske, neurokemiske studier og neuropsykologiske støtter denne antagelse. Man finder de samme forandringer som ved skizofreni.

Symptomer

De negative symptomer kontaktfattigdom, isolationstendens, indsnævret følelsesliv eller følelseskulde. De positive, psykoselignende symptomer er sære ideer, magisk tænkning, vag, omstændelig tankegang, tvangsprægede spekulationer, usædvanlige sanseoplevelser, illusionære oplevelser, depersonalisations- og derealisationsfølelse, mistroiskhed og tendens til misfortolkning af de faktiske begivenheder.

Der kan være mikropsykotiske episoder, dvs. kortvarige perioder med hallucinationer, vrangideer og andre tegn på tab af virkelighedsopfattelsen.

Differentialdiagnosen

Denne står overfor skizofreni, personlighedsforstyrrelse (paranoid og skizoid type) og intoksikation med psykoaktivt stof.

Behandling

Skizotypisk tilstand behandles med atypisk antipsykotikum, f.eks. Abilify® aripiprazol tablet10-20 mg daglig, Risperdal® risperidon tablet 1-2 mg to gange daglig eller Zyprexa® olanzapin tablet 5-20 mg daglig samt støttende samtalebehandling.

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel