Psykiske lidelser forårsaget af alkohol og psykoaktive stoffer

Psykiske lidelser forårsaget af alkohol og psykoaktive stoffer

Psykoaktive stoffer er alkohol, medikamenter og andre stoffer, som har det tilfælles, at de påvirker højere psykiske funktioner, og at de indtages for at opnå en ønsket psykisk virkning.

Symptomer

Psykoaktive stoffer kan fremkalde næsten ethvert psykisk symptom, så som depression, angst, vrangforestillinger, hallucinationer, demens og personlighedsændringer. Psykiske lidelser kan være følger af misbrug. Omvendt er der stor overvægt af misbrugere blandt patienter med primære psykiske sygdomme.

Over 30% af patienter med depression, bipolar affektiv sindslidelse og skizofreni har misbrug som komorbiditet. Misbrug af alkohol og psykoaktive stoffer er af stor betydning både som årsager til psykiske symptomer og som komorbiditet til primær psykisk lidelse. 

Vil du vide mere om adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af alkohol eller andre psykoaktive stoffer: Se Misbrugssygdomme

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel