Bulimia nervosa [Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed]

Bulimia nervosa [Nervøs spiseanfaldstilbøjelighed]

Bulimia nervosa viser sig ved spiseanfald, spisetrang, forstyrret legemsopfattelse og forsøg på at undgå vægtøgning, bl.a. ved selvfremkaldte opkastninger.

 

Symptomer 

Bulimia nervosa (nervøs spiseanfaldstilbøjelighed) er en sygdom karakteriseret ved tilbagevendende anfald med overspisning og spisetrang og samtidig gøres der forsøg på at modvirke vægtøgning ved selvfremkaldt opkastning, fasten og brug af afføringsmidler afmagringspiller, diuretika m.v.

Der er forstyrret legemsopfattelse og frygt for fedme. Risikoen blandt kvinder for at komme til at lide af bulimia nervosa er mellem 1 og 2%. Der kan være erosionsskader af tænder. For patienter med spiseforstyrrelser er der øget selvmordsrisiko.

Differentialdiagnose:

  • Psykiske lidelser med opkastninger: Dissociative og hypokondre tilstande. 
  • Somatisk sygdom med opkastninger: Cancer og hjernetumor. 
  • Komorbiditet forekommer i over halvdelen af tilfældene, hyppigst depression, angsttilstande, misbrug og personlighedsforstyrrelse, hyppigst impulsive og borderline typer

Behandling

Der er evidens for effekt af kognitiv adfærdsterapi og behandling med antidepressiva (SSRI og TCA) på spiseanfald. Effekten af kognitiv adfærdsterapi er antagelig bedre end effekten af antidepressiva alene.

 

For yderligere information se kapitel om Børnesygdomme – Spiseanfald [Bulimia nervosa]

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel