Tilpasningsreaktion

Tilpasningsreaktioner er tilstande, der er definerede som emotionelle og adfærdsmæssige symptomer.

Tilstanden er opstået på grund af stressgivende psykiske hændelser.

Hændelsen er ikke af katastrofekarakter.

Det kan dreje sig om en belastende begivenhed eller en betydende livsændring, så som dødsfald, skilsmisse, afskedigelse, uddannelsesstart, flytning til andet sted, ny status som forældre, emigration m.v. Individuel sårbarhed spiller en væsentlig rolle for tilpasningsreaktionens opståen, men tilpasningsreaktionen ville ikke være opstået uden den belastende begivenhed.

 • Tilpasningsreaktionen skal debutere indenfor en måned efter udsættelsen for den belastende begivenhed. Symptomerne varierer og omfattet oftest depressive symptomer og angstsymptomer.
 • Tilpasningsreaktioner kan også manifestere sig ved overvejende adfærdsforstyrrelser.
 • Tilpasningsreaktioner er underordnet andre psykiatriske diagnoser.Diagnosen kan ikke stilles, hvis patienten lider af anden sygdom, f.eks. skizofreni.


Årsag

Stressgivende hændelser er årsagen. Om betydningen af den individuelle sårbarhed vides der næsten intet. Livstidsrisikoen for tilpasningsreaktion i den generelle befolkning kendes ikke.

Symptomer og diagnose: Kriterierne for en tilpasningsreaktion er følgende:

 1. Kendt psykisk traume af ikke usædvanlig karakter inden for sidste måned.
 2. Emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, men uden at opfylde kriterierne for andre psykiske lidelser.
 3. Varigheden mindre end ½ år, undtagen tilpasningsreaktion med depressiv reaktion, som kan vare i op til 2 år.

Ved en tilpasningsreaktion er der oftest depressive symptomer eller en blanding af depressive og anxiøse symptomer.


Der kan være næsten ethvert depressivt symptom så som
:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat energi
 • Søvnforstyrrelser
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat selvværdsfølelse
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Kriterierne for en depressiv sindslidelse er ikke opfyldte, fordi symptomerne er af mindre sværhedsgrad og af kortere varighed og ikke konstante.

Angstsymptomer ved tilpasningsreaktioner er oftest de samme symptomer, som forekommer ved generaliseret angst. Angstanfald ses sjældnere.

Tilpasningreaktioner med aggressivitet og dyssocial adfærd forekommer især blandt unge.


Tilpasningsreaktioner inddeles i følgende:

 1. Kortvarig depressiv reaktion
 2. Længerevarende depressiv reaktion
 3. Blandet angst-depressiv reaktion
 4. Andre emotionelle reaktioner
 5. Reaktioner med overvejende adfærdsforstyrrelser
 6. Reaktioner med både emotionelle og adfærdsforstyrrelser
 
Forløbet er akut opståen og varigheden er oftest fra få dage til få uger, men varigheden kan være måneder.

Differentialdiagnose

Denne står især overfor depressiv sindslidelse, angsttilstande og personlighedsforstyrrelse. Ved depressiv sindslidelse er der i mange tilfælde forudgående psykiske belastninger, og identificeringen af psykiske traumer har ingen værdi for adskillelsen mellem tilpasningsreaktion og depressiv sindslidelse.

I modsætning til depressiv sindslidelse, er der ved depressiv reaktion (tilpasningsreaktion) emotionel reaktivitet, dvs. at følelsen af depression kan forsvinde, når der sker noget glædeligt for patienten.


Behandling

Der findes ingen evidensbaseret behandlingsmetode. Den psykosociale behandling, søger at øge den psykiske tilpasning, til den ændrede situation og etablere sociale støtteforanstaltninger. Psykofarmakologisk behandling vil oftest alene, være rettet mod regulering af søvn.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel