Airway – Akut vejrtrækningsbesvær [Obstruktion]

Airway – Akut vejrtrækningsbesvær [Obstruktion]

Akut vejrtrækningsbesvær – obstruktion, mistanke om fremmedlegeme

Symptomer

Vejrtrækningsbesvær med hoste, stridor og panik. Senere cyanose, nedsat bevidsthedsniveau og hjertestop.

Behandling (pt > 1 år)


Lettere tilfælde (patienten kan tale og hoste)

– Opfordre pt. til at blive ved med at hoste
– Giv O2 10-15 L/min på en Hudsonmaske
– Fjern åbenbare fremmedlegemer fra patientens mund med fingrene

(brug én hånd til at “fiske fremmedlegemet ud” og én til at holde fx en ske, spatel eller lignende i patientens mundvig, kan patienten ikke ved en refleks bide førstehjælperen)

Alvorligere tilfælde

 – Læn patienten forover
 – Giv op til fem (5) slag mellem patientens skulderblade med din håndrod. Tjek efter hvert slag om der fortsat er obstruction.
 – Ved manglende effekt forsøg: Abdominal kompression (“Heimlich manøvre”)

(Gravide eller svært overvægtige bør trykkes på nederste del af sternum i stedet for abdomen)

Børn: 0-1 år lægges over underarm med hovedet i behandlers hånd mens man slår på bagsiden af brystkassen.

Større børn rystes i benene med hovedet hængende nedad.

Ved bevidstløshed og/eller alvorlige tilfælde uden effekt af ovenstående


Begynd genoplivning efter ABC principperne
.
Evt. nødtrakeotomi.


Praktiske pointer om A-problemer i lægevagten.

 1. Brug en Hudsonmaske eller lign. i stedet for nasal O2 tilskud til påvirkede patienter – nasal ilt er kun til patienter der ikke er påvirkede.
   
 2. Skru godt op for flowet, min. 10 liter O2 per min. Men husk at 10 l/min O2  ikke er det samme som at patienten får ”100% O2”. FiO2 afhænger af nemlig blandet andet af tidalvolumen og respirationsfrekvens.
   
 3. Hypoxi dræber… også hos KOL patienter. Nogle mener at KOL patienter kan være ”Iltfølsomme”, dvs have nedsat respirationsdrive ved høj O2.  Men hvis det findes, så er det sjældent. Hypoxi et langt alvorligere akut problem end forhøjet CO2 hos KOL patienter med alvorlig forværring.
   
 4. ”Tungeholdere” er fantastiske som hjælpemiddel til at holde frie luftveje hos bevidsthedspåvirkede patienter.  Den rigtige tungeholder har cirka den længde, som der er fra patientens mundvig til øret.
   
 5. Nødtrakeotomi kan være en liv-reddende procedure uden egentlige kontraindikationer. Nødtrakeotomi med fordel gøres INDEN luftvejen er lukket helt til, hvis patientens luftvej er PÅ VEJ TIL at lukke til trods af konventionel behandling!

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel