Airway – Quinckes ødem

 

Quinckes ødem er pludselig hævelse i øvre lufteveje og/eller subcutant væv (fx rundt om øjnene) og/eller i abdominale organer. Med eller uden nældefeber (urtikaria).


Symptomer

Angioødem i luftvejene kan udvikle sig fatalt. Angioødem kan også ses som del af billedet med allergisk shock (anafylaksi)

Behandling 

Milde tilfælde

Voksne: tabl. Zyrtec 10-20 mg og Prednisolon 25-50 mg dgl. til symptomerne ophører.
Børn (2-10 år): Zyrtec 5 mg dgl., Børn over 10 år Zyrtec 10 mg dgl.  

Moderate tilfælde

Indlæggelse:
Antihistamin, f.eks. Tavegyl 1-2 mg i.v. eller i.m. (Børn: 0.0125-0.025 mg/kg)
Solu-Medrol  80-120 mg i.v. (Børn: 2 mg/kg) 

Ved svære tilfælde suppleres med

O2 10-15 L/min på Hudsonmaske
Inhalation med adrenalin (f.x. adrenalin 2 mg i 2 ml saltvand, samme dosis til børn og voksne) og/eller adrenalin i.m.
Adrenalin dosis: Voksne: 0,3 mg i.m./Børn: 0,01 mg/kg i.m.

 

OBS: Cyclokapron (Tranexamsyre) (10 mg/kg i.v.) bør overvejes i refraktære/svære tilfælde. Frisk Frossen plasma bør overvejes til patienter med ACE-hæmmer udløst angioødem  eller patienter med heritært angioødem med manglende effekt af konventionel behandling. 

Plan: Anamnese med fokus på trigger-faktorer, fx allergier, fødevarer eller lægemidler (særligt østrogen, ACE-hæmmere og angiotensin II-antagonister). 1 % af alle patiner der indtager ACE-inhibitorer får angioødem. ACE-inhibitoren bør seponeres hos disse patienter. Ved angioødem uden urtikaria bør hereditær angioødem haves in mente.ª 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel