Cirkulation – Obstruktion

 

Obstruktion viser sig med lavt blodtryk, høj puls.

Pneumothorax – se under Breathing

Lungeemboli – se under Breathing


Perikardie-ekssudat / Hjertetamponade

Symptomer

Lavt blodtryk, høj puls, halsvenestase, nedsatte hjertelyde, low-voltage (små udsving) på EKG.

Behandling

Hvis svær påvirkning af cirkulation, manglende effekt af resuscitation med væske og andre årsager udelukket: Lang kanyle stikkes ind under processus xiphoideus med retning mod patientens v. skulder.

Ellers hurtigst mulig transport til akutafdeling mhp. ekkokardiografi.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel