Mavesmerter med muskelværn (defence)

Mavesmerter med muskelværn (defence)

Mavesmerter med muskelværn (defence) og/eller peritoneal-reaktion.


Behandles primært som ABC-problemer med:
 

Fri luftvej, 10-15L O2 på Hudsonmaske, to store iv-adgange og 2-4-6 liter væske (mål: systolisk BT > 100).

Herefter:

Hurtig transport til sygehus

Vurdering af kirurg

UL af abdomen, FAST (focused abdominal sonography in trauma) – viser fri væske. 


Røntgen
: Oversigt over abdomen obs. fri luft (pt. skal ligge på hø. side 15-30 min). 

Mulige årsager, tænk anatomisk:

  • Aorta – rumperet aneurisme, dissikerende aorta. Ventrikel – perforeret ulcus
  • Tarm – perforeret appendicit / divertikulit
  • Lever – eller miltruptur

Bakteriel peritonit (fx hos alkoholikere med cirrose)

Intraabdominal abces.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel