Disability – Blodansamling mellem kraniet og hjernen [Subduralt hæmatom]

Disability – Blodansamling mellem kraniet og hjernen [Subduralt hæmatom]

Blodansamling mellem kraniet og hjernen [subduralt hæmatom] kan opstå efter en skade mod hovedet.

Symptomer

Langsomt opstået hovedpine, unilaterale neurologisk udfald, psykotiske oplevelser, vekslende bevisthedsniveau, evt. bevidstløshed og kramper (kan mistolkes som abstinenskramper).

Historie eller mistanke om fald, specielt hos alkoholikere eller patienter i blodfortyndende behandling.

Kan komme akut efter traume eller udvikles mere kronisk.

Behandling

Som SAH (subarachnoidal hæmorragi) Hjernehindeblødning. Indlægges på akutafdeling til CT-scanning og evt. neurokirurgi hurtigst muligt.

Øvrig behandling er symptomatisk

  • smertestillende inj. morfin 5-10mg iv.

  • kvalmestillende inj. primperan 10mg iv.

  • mod kramper inj. stesolid 10mg iv eller rektalvæske 10mg rect.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel