Glucose – Højt blodsukker [Hyperglycæmi]

Glucose – Højt blodsukker [Hyperglycæmi]

Forhøjet blodsukker (hyperglykæmi) er en risikofaktor, fordi det på kortere og på længere sigt har en skadelig virkning i kroppen. 

Symptomer

Diagnosen stilles klinisk på kombinationen af højt blodsukker og Kussmaul’s respiration, acetone foetor, dehydrering, bevidsthedspåvirkning, polyuri, polydipsi, kvalme eller opkast, abdominalia og undertiden feber og schok.

Behandling

Ved mistanke om syreforgiftning (diabetisk ketoacidose) skal patienten indlægges akut til tæt monitorering og behandling med væske og insulin.

NB!

Hyperglycæmi har sjældent akutte symptomer, med mindre der er tale om Hyperosmolær non-ketotisk diabetisk koma (HONK) eller prækoma eller ved ketoacidose.  

Hyperosmolær non-ketotisk diabetisk koma eller prækoma ses oftest hos ofte nyopdagede ældre diabetikere med svært høje blodglucose værdier (50-90mmol/l) samt dehydrering. Der er her i modsætning til ketoacidosen ingen acidose.

 

Læs mere: Sukkersyge [Diabetes Mellitus] – sygdomme hvor blodets indhold af sukker (glukose) er øget ud over det normale.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel