Disability – Delir [Akut Organisk Psykosyndrom]

Disability – Delir [Akut Organisk Psykosyndrom]

Delir (akut organisk psykosyndromer) en pr. definition forbigående tilstand der skyldes hjernens reaktion på somatisk overbelastning.

Dette kan være på grund af

  • Somatisk sygdom
  • Medicinbivirkninger
  • Traumer
  • Abstinens

Disponerende faktorer er tidligere hjerneskade, demens og alder.

Ældre kan udvikle delir på baggrund af årsager som ellers ville være anset som banale, såsom urinvejsinfektion (cystit), opstart af ny medicin, hyponatriæmi (saltmangel) eller ændring i dagligdagen.

Udredningen bør fokusere på den udløsende årsag, der oftest er af somatisk karakter som for eksempel delvis mangel på ilt (hypoxi) på grund af infektioner, infektioner eller dehydration.

Behandling

Optimal pleje, ro og tryghed. 

Korrektion af udløsende årsag, fx hypoxi, væskemangel, behandlimg af smerter ect., find patientens briller og tænder frem.

Eventuelt kan det blive nødvendigt med psykofarmaka 

–     tabl. Risperidon 0,75-1,75mg dgl. eller
–     tabl. Haliperidol 1-3mg dgl. (kan også gives som inj.) 

Hvis der er mistanke om alkoholmisbrug suppleres med vitaminer tiamin og B-combin. 

Somatisk indlæggelse kan være nødvendigt.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel