Disability – Meningitis

Meningitis giver symptomer med feber (mere end 39,5o).  Hovedpine med nakkerygstivhed, påvirket bevidsthed, opkastning, neurologiske udfald, evt. kramper.

Petekkier (mørk/røde plamager, der ikke svinder for tryk) eller andet udslet støtter mistanken, specielt til meningokok-meningit.

Sygdommen begynder sædvanligvis akut med lette catarrhalia, feber og meningealia. 

Hos helt små børn på 0 til 2 år kan der mangle de almindelige meningitistegn, og barnet kan bare være slapt og reagere unormalt, og hos ældre kan feber mangle.

Behandling

  • Frie luftveje og O2 10-15L/min på Hudsonmaske
  • Isoton NaCl iv. til hurtigt indløb

Ved mistanke om meningokoksygdom (fx høj feber ledsaget af petecchier) følges vejledning fra Sundhedsstyrelsen

  • Akut indlæggelse med udrykning. Den indlæggende læge ledsager og behandler evt. kramper.
  • Omgående i.v. injektion af benzylpencillin 5MIE. Såfremt dette ikke er muligt, fx ved chockeret patient eller meget lille, uroligt barn, gives dyb i.m. injektion af benzylpenicillin

Ved oplysninger om allergi overfor penicillin injiceres et cefalosporin, fx ceftriaxon 4 g i.v. (eventuelt i.m.). Risiko for krydsallergi (ca. 5 %), derfor bør adrenalin forefindes injicérklart. 

Såfremt sygehistorien giver begrundet mistanke om meningokoksygdom, kan der ved telefonisk kontakt med lægevagtcentral alternativt anbefales akut direkte indlæggelse uden forudgående lægevagtsbesøg.

Vedr. steroid-behandling: (kilde: Dansk Selskab for Infektionsmedicin) 

  • Dexamethason 10 mg i.v. × 4 i fire døgn påbegyndes samtidig med antibiotisk behandling hos alle patienter med formodet/verificeret purulent meningitis.
  • Dexamethason skal ikke gives i tilfælde, hvor adækvat parenteral antibiotisk behandling allerede har været givet i > 60 min.1
  • Dexamethason skal ikke gives til patienter med formodet meningokoksygdom (feber og petekkier), hvis vagtlægen iht. Sundhedsstyrelsens anbefaling har givet antibiotika i.v. eller i.m.
  • Patienter, der forudgående kun har fået peroral antibiotisk behandling, kan gives dexamethason.
  • Dexamethason er foretrukket, men kan erstattes af methylprednisolon (40 mg er ækvivalent til dexamethason 10 mg), indtil dexamethason kan fremskaffes.

Behandling på sygehus

Meningitis

Kilde: Dansk Selskab for Infektionsmedicin

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel