Cirkulation – Blodtab [Hæmorragi]

Cirkulation – Blodtab [Hæmorragi]

Blodtab [Hæmorragi] er en tilstand, der følger af, at blodet trænger uden for det lukkede blodkarsystem.

 

Symptomer og anslået blodtab hos en mand på ca. 70 kg: 

 

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse IV

  Blødning (mL)

Op til 750mL

750-1500mL

1500-2000mL

>2000mL

  Blødning (%)

Op til 15%

15-30%

30-40%

>40%

  Puls

<100

100-120

120-140

>140

  Blodtryk

Normalt

Normalt

Lavt

Lavt

  Pulstryk (mmHg)

Normal eller lavt

Lavt

Lavt

Lavt

   Respirationsfrekvens 

14-20

20-30

30-40

>35

   Bevidsthed

Lidt nervøs

Nervøs

Ængstelig, forvirret

Forvirret,
plumret bevisthedsniveau

  Væskebehandling

NaCl

NaCl

NaCl og blod

NaCl og blod

Skema frit gengivet efter ATLS manual 8. udgave 

Ved frakturer kan man forsøge at estimere blodtab ud fra 

  • Humerusfraktur ca. 500 mL
  • Femurfraktur ca. 10000-1500 mL
  • Bækkenfraktur ca. 2000-5000 mL 

Blodvolumen hos en mand på ca. 70 kg er normalt ca. 5000mL 

Behandling

To strategier

1) Resuscitation med væske. Mål; systolisk BT > 100.
    Ved stor, ukontrollabel blødning gives blodtransfusion i sæt;
    4 pt. SAG-M + 4 pt. Frisk Frosset Plasma + 2, pt. Trombocytter.

2) Stands blødningen

Eksterne blødninger

Skalpblødninger: Kompression. Sutur med kraftig ligatur fx Ethilon 4-0.

Epistaxis: Inspektion af septum nasi – hvis septumhæmatom akut punktur, evt. henvis til øre-næse-halslæge.

Tamponade: Rapid Rhino eller foley-kateter med ballon i rhinopharynx posterior og gaze-pakning af cavum nasi. Husk sikker fastgøring af materialer, så de ikke risikerer at falde tilbage i pharynx eller larynx.

Ekstremitetsblødninger: Kompression og elevation af blødende del. Aldrig pean på arterier. I nødstilfælde tournique (afklemning af blodforsyning proximalt for blødningen).

Interne blødninger

Intrakraniel: Aldrig hæmodynamisk påvirkende pga. selve blødning, men pga. forhøjet intrakranielt tryk.

Hæmothorax: Symptomer: respirationsinsufficiens, dæmpning på afficeret side. Behandling: stort pleuradræn.

Intraabdominalt: Svært at påvise. Kan følges af mavesmerter og defence, men ikke altid. Man skal få mistanken, hvis pt. forbliver chokeret trods adekvat væskeresuscitation. Kræver hurtigst muligt diagnostik (ultralyd eller CT-scanning) og kirurgisk vurdering.

Blødning fra frakturer

Bækken: Man skal få mistanken, hvis der er smerter ved kompression af bækkenet eller tryk mod acetabulum. Stabiliseres med bækkenslynge, kræver definitiv behandling ved ortopæd-/bækkenkirurg.

Femur: Synlig fejlstilling, hæmatom, direkte og indirekte ømhed. Behandling: frakturen reponeres ved træk i længderetningen og immobiliseres bedst muligt, optimalt bagre gipsskinne fra balle til hæl eller plasterstræk på tibia indtil intern fixation kan foretages.

Gastroentestinale blødninger

Hæmatemese – opkast af friskt blod – er alvorligt og væsentligt at adskille fra hæmoptyse, som er blodtilblanding i opspyt. Skyldes enten blødende esophagusvaricer eller ulcus ventriculi/duodeni. Kræver akut gastroskopi i general anæstesi, alternativt anlæggelse af seng-staken-sonde.

Gynæokologisk

Postpartum blødning: Bimanuel kompression af uterus, ekstern på abdomen og internt fra vagina. Om nødvendigt ekstern aorta-kompression og hurtigst mulig transport til obstetrisk afdeling.

Øvrige mulige årsager til shock relateret til blødning:
Rumperet aortaaneurisme, dissekerende aortaneurisme, perforeret ulcus, ekstrauterin graviditet.

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel